[© KIK-IRPA, Brussels (Belgium), negatiefnummer x059070]

Onderzoek


[© KIK-IRPA, Brussels (Belgium), negatiefnummer X075794]

Met de financiële steun van het Fonds Baillet Latour heeft Wendy Frère in 2014-2015 een biografische studie en een oeuvrecatalogus van de Brusselse beeldhouwer Jan Van Delen (ca. 1635-1703) opgesteld. Ze voerde dit werk uit onder leiding van Géraldine Patigny in het kader van haar stage in het departement Documentatie van het KIK.

In 2012 werd het groepsbeeld Caritas van de Brusselse beeldhouwer op een verkoop bij Christie’s opnieuw ontdekt en aangekocht door de Koning Boudewijnstichting. Datzelfde jaar nog werd het door het KIK gereinigd. Dit vormde de aanleiding om een project rond Van Delen uit te werken. Bedoeling was om een synthese te maken van het leven van de meester aan de hand van biografische gegevens en een stijl- en iconografische analyse van zijn oeuvre. Er bestond immers nog geen monografie over Jan Van Delen. Al snel bleek dat zijn biografische gegevens hiaten vertoonden. Er bestond veel onzekerheid over zijn geboortedatum en -plaats. Met uitzondering van de naam van zijn echtgenote, werd geen informatie gevonden over de familie van de beeldhouwer. Bovendien konden slechts weinig werken met zekerheid aan hem worden toegeschreven.


Het onderzoek steunde op twee pijlers. Op het vlak van documentatie werd er gefocust op de bewaarde werken die aan Van Delen worden toegeschreven. Zo kon de fototheek van het KIK worden aangevuld met foto’s die voornamelijk werden genomen op zendingen in Brussel. De tweede pijler, die tegelijk met de eerste vorm kreeg, bestond uit het verzamelen van bronnen in archieven en bibliotheken. Deze archiefstudie wierp een licht op verschillende sleuteldatums in het leven van de meester en op twijfelachtige toeschrijvingen.

Aan het einde van de stage werd een kroniek met een status quaestionis van het project opgenomen in het Bulletin van het KIK, verschenen in mei 2016. Een tweede, meer uitgewerkte publicatie is in redactie en zal nog in de loop van 2016 worden uitgegeven. Ze biedt een nieuwe blik op de loopbaan van de beeldhouwer en op het corpus van zijn werken. De online publicatie van de catalogus van de beeldhouwer vormt de kroon op het onderzoek. Er wordt tevens een exhaustieve bibliografie van Jan Van Delen ter beschikking gesteld in de vorm van een pdf-document.


[© KIK-IRPA, Brussels (Belgium), negatiefnummer X075803]

Databank

De databank omvat alle werken die in verband worden gebracht met Jan Van Delen. Bij het begin van het onderzoek waren er maar tien beelden bekend van de meester. Vandaag zijn dat er vierentwintig. Ongetwijfeld zijn er stukken verloren gegaan zonder sporen na te laten in de literatuur of archieven en was zijn oeuvre oorspronkelijk nog ruimer.

De databank wordt voorgesteld in de vorm van een catalogus en bestaat uit drie delen:

Bewaarde werken toegeschreven aan Jan Van Delen (8)

Verloren werken toegeschreven aan de meester op basis van archiefdocumenten (7)

Werken die werden verwijderd uit zijn oeuvre (9)

Elk werk van Jan Van Delen wordt beschreven in een pdf-document dat naast de algemene informatie over het beeldhouwwerk ook een notitie bevat met de historiek, iconografische en stilistische beschrijvingen en bibliografische referenties. Voor de bewaarde werken en het merendeel van de werken waarvan de toeschrijving werd verworpen, is dit document direct gelinkt aan de foto’s op BALaT. Voor de werken waarvan geen foto bestaat, is enkel het pdf-document beschikbaar.


[© KIK-IRPA, Brussels (Belgium), negatiefnummer X076463]