Godardus van Rouen[algemeen]
       Godard de Rouen[générique]
          Godardus van Rouen[westers bisschop-personage]
          Godardus van Rouen[westers bisschop-tafereel]
  heilige vrouw[algemeen]
       heilige
       sainte femme[générique]
          heilige vrouw[functie]
          heilige vrouw[personage]
          heilige vrouw[tafereel]
  onbepaald heilige man[personage]
       onbepaald heilige man[algemeen]
       saint homme indéterminé[personnage]
          Adauctus[personage]
          Adonet[personage]
          Agapitus van Prenesta[personage]
          Aldericus, gelukzalige[personage]
          Alfeus[personage]
          Anastasius van Salona[personage]
          Barnabas van Cyprus[personage]
          Bartholomeus van Tienen[personage]
          Bonifatius van Tarsus[personage]
          Celsus van Milaan[personage]
          Christophorus[personage]
          Cleofas[personage]
          Daniël van Arendonk[personage]
          Dentelinus van Zinnik[personage]
          Dismas[goede moordenaar-personage]
          Dominicus Savio[personage]
          Doventinus[personage]
          Egidius van Assisi[personage]
          Emericus van Hongarije[personage]
          Emiel[personage]
          Ernest[personage]
          Eutychius[personage]
          Evermarus van België[personage]
          Felicianus van Rome[personage]
          Felix van Milaan[personage]
          Ferreolus van Besançon[personage]
          Ferrutius van Besançon[personage]
          Florentius[personage]
          Florianus[personage]
          Florius[personage]
          Garembertus[personage]
          Genesius[personage]
          Gerulfus van Drongen[personage]
          Gurias[personage]
          Innocentius, martelaar[personage]
          Jacobus Kisai[personage]
          Joachim[personage]
          Josafat[personage]
          Jozef van Arimathea[personage]
          Landoaldus van Gent[personage]
          Liberatus[personage]
          Libin[personage]
          Linhart[personage]
          Lucianus van Antiochië[personage]
          Ludolphus, gelukzalige[personage]
          Macharius van Jeruzalem[personage]
          Marcellianus[personage]
          Marcellinus[personage]
          Martialis van Limoges[personage]
          Martulfus[personage]
          Mattheus van Passi[personage]
          Maturinus van Larchant[personage]
          Maurinus van Lectoure[personage]
          Melatios[personage]
          Metropolus[personage]
          Milo[personage]
          Modestus van Karinthië[personage]
          Monardus[personage]
          Monon van Nassau[personage]
          Moren[Drie][personage]
          Navitius[personage]
          Nikita, gelukzalige[personage]
          Nikodemus[personage]
          Nikolaas Mozaïsky[personage]
          Nikolaas van Mojaïque[personage]
          Nonrus[personage]
          Odulfus van Utrecht[personage]
          Oklad[personage]
          Otto, martelaar[personage]
          Pacificus, gelukzalige[personage]
          Paregorius[personage]
          Paulinus[personage]
          Paulus Michi[personage]
          Pedossij van Kiev[personage]
          Petrus Casa[personage]
          Petrus, martelaar van Rome[personage]
          Phanourios[personage]
          Pompeus[personage]
          Primus van Rome[personage]
          Protus[personage]
          Pudbertus[personage]
          Queldrijck[personage]
          Quiriacus van Provins[personage]
          Quirinus van Rouen[personage]
          Robertus van Brugge[personage]
          Rodunus[personage]
          Rusticus[personage]
          Salmann[personage]
          Samon[personage]
          Scuernus[personage]
          Scyrenus[personage]
          Sennen[personage]
          Sergius van Radojevo[personage]
          Servianus[personage]
          Signatus[personage]
          Silvanus van Levroux[personage]
          Simon Rosas[personage]
          Symphorianus van Autun[personage]
          Tarcisius[personage]
          Thomas More[personage]
          Tilsercius[personage]
          Timotheus van Reims[personage]
          Utritus[personage]
          Veronus van Lembeek[personage]
          Vitus[personage]
          Vlassius[personage]
          Walfilaicus[personage]
          Walter, gelukzalige[personage]
          Waltman, gelukzalige[personage]
          Willem van Rot[personage]
          Witgerus[personage]
          Wonedulfus[personage]
          Zacharias[heilige-personage]
          Zicaidus[personage]
          Zosimus van Rusland[personage]
  heilige geestelijke[man-algemeen]
       heilige man[functie]
       saint ecclésiastique[générique]
          heilige geestelijke van een religieuze lekencongregatie[man-alg]
          heilige geestelijke van een religieuze militaire orde[algemeen]
          heilige geestelijke volgens functie[man-algemeen]
          heilige geestelijke[man-personage]
          heilige geestelijke[man-tafereel]
          heilige reguliere geestelijke[man-algemeen]
          heilige seculiere geestelijke[man-algemeen]
  heilige seculiere geestelijke[man-algemeen]
       heilige geestelijke[man-algemeen]
       saint ecclésiastique séculier[générique]
          heilige piarist[algemeen]
          heilige seculiere geestelijke[man-personage]
          heilige seculiere geestelijke[man-tafereel]
          heilige seculiere niet-priester[algemeen]
          heilige seculiere priester[algemeen]
  heilige reguliere geestelijke[man-algemeen]
       heilige geestelijke[man-algemeen]
       saint ecclésiastique régulier[générique]
          heilige abt[algemeen]
          heilige broeder[algemeen]
          heilige kloosterling[algemeen]
          heilige novice[man-algemeen]
          heilige prior[algemeen]
          heilige reguliere geestelijke volgens orde[man-algemeen]
          heilige reguliere geestelijke[man-personage]
          heilige reguliere geestelijke[man-tafereel]
          heilige reguliere kanunnik[algemeen]
          heilige reguliere priester[algemeen]
  heilige geestelijke van een religieuze lekencongregatie[man-alg]
       heilige geestelijke[man-algemeen]
       saint religieux d'une communauté monastique[générique]
          heilige begard[algemeen]
          heilige geestelijke van een religieuze lekencongregatie[man-per]
          heilige geestelijke van een religieuze lekencongregatie[man-taf]
  heilige geestelijke van een religieuze militaire orde[algemeen]
       heilige geestelijke[man-algemeen]
       saint ecclésiastique d'un ordre militaire religieux[générique]
          heilige geestelijke van een religieuze militaire orde[personage]
          heilige geestelijke van een religieuze militaire orde[tafereel]
          heilige Maltezerridder[algemeen]
          heilige ridder van het H. Graf[algemeen]
          heilige Tempelier[algemeen]
  heilige geestelijke volgens functie[man-algemeen]
       heilige geestelijke[man-algemeen]
       saint ecclésiastique d'après fonction[générique]
          heilige abt[algemeen]
          heilige bisschop[algemeen]
          heilige geestelijke volgens functie[man-personage]
          heilige geestelijke volgens functie[man-tafereel]
          heilige kanunnik[algemeen]
          heilige kardinaal[algemeen]
          heilige kerkvader[algemeen]
          heilige pastoor[algemeen]
          heilige paus[algemeen]
          heilige priester[algemeen]
          heilige prior[algemeen]
  heilige begard[personage]
       heilige begard[algemeen]
       saint bégard[personnage]
  heilige ridder van het H. Graf[algemeen]
       heilige geestelijke van een religieuze militaire orde[algemeen]
       saint chevalier du Saint-Sépulcre[générique]
          heilige ridder van het H. Graf[personage]
          heilige ridder van het H. Graf[tafereel]
  heilige Maltezerridder[algemeen]
       heilige geestelijke van een religieuze militaire orde[algemeen]
       saint chevalier de Malte[générique]
          heilige Maltezerridder[personage]
          heilige Maltezerridder[tafereel]
  heilige Tempelier[algemeen]
       heilige geestelijke van een religieuze militaire orde[algemeen]
       saint Templier[générique]
          heilige Tempelier[personage]
          heilige Tempelier[tafereel]
  heilige pastoor[algemeen]
       heilige geestelijke volgens functie[man-algemeen]
       saint curé[générique]
          heilige pastoor[personage]
          heilige pastoor[tafereel]
  heilige paus[algemeen]
       heilige geestelijke volgens functie[man-algemeen]
       saint pape[générique]
          heilige paus[personage]
          heilige paus[tafereel]
  heilige kardinaal[algemeen]
       heilige geestelijke volgens functie[man-algemeen]
       saint cardinal[générique]
          heilige kardinaal[personage]
          heilige kardinaal[tafereel]
  heilige abt[algemeen]
       heilige geestelijke volgens functie[man-algemeen]
       saint abbé[générique]
          heilige abt[personage]
          heilige abt[tafereel]
  heilige prior[algemeen]
       heilige geestelijke volgens functie[man-algemeen]
       saint prieur[générique]
          heilige prior[personage]
          heilige prior[tafereel]
  heilige kanunnik[algemeen]
       heilige geestelijke volgens functie[man-algemeen]
       saint chanoine[générique]
          heilige kanunnik[personage]
          heilige kanunnik[tafereel]
          heilige reguliere kanunnik[algemeen]
          heilige seculiere kanunnik[algemeen]
  heilige bisschop[algemeen]
       heilige geestelijke volgens functie[man-algemeen]
       saint évêque[générique]
          heilige bisschop[oosters-orthodox-algemeen]
          heilige bisschop[personage]
          heilige bisschop[tafereel]
          heilige bisschop[westers-algemeen]
  heilige bisschop[westers-algemeen]
       heilige bisschop[algemeen]
       saint évêque[occidental-générique]
          heilige bisschop[westers-Afrika-algemeen]
          heilige bisschop[westers-Azië-algemeen]
          heilige bisschop[westers-België-algemeen]
          heilige bisschop[westers-Duitsland-algemeen]
          heilige bisschop[westers-Frankrijk-algemeen]
          heilige bisschop[westers-Ierland-algemeen]
          heilige bisschop[westers-Italië-algemeen]
          heilige bisschop[westers-Nederland-algemeen]
          heilige bisschop[westers-Oost-Europa-algemeen]
          heilige bisschop[westers-Oostenrijk-algemeen]
          heilige bisschop[westers-onbepaald-algemeen]
          heilige bisschop[westers-Portugal-algemeen]
          heilige bisschop[westers-Spanje-algemeen]
          heilige bisschop[westers-Verenigd Koninkrijk-algemeen]
          heilige bisschop[westers-Zweden-algemeen]
          heilige bisschop[westers-Zwitserland-algemeen]
  heilige bisschop[oosters-orthodox-algemeen]
       heilige bisschop[algemeen]
       saint évêque[oriental-orthodoxe-générique]
          heilige bisschop[oosters-orthodox-personage]
          heilige bisschop[oosters-orthodox-tafereel]
  heilige begard[algemeen]
       heilige geestelijke van een religieuze lekencongregatie[man-alg]
       saint bégard[générique]
          heilige begard[personage]
          heilige begard[tafereel]
  heilige geestelijke van een religieuze lekencongregatie[man-per]
       heilige geestelijke van een religieuze lekencongregatie[man-alg]
       saint religieux d'une communauté monastique[personnage]
          heilige begard[personage]
  heilige geestelijke van een religieuze lekencongregatie[man-taf]
       heilige geestelijke van een religieuze lekencongregatie[man-alg]
       saint religieux d'une communauté monastique[scène]
          heilige begard[tafereel]
  heilige man[functie]
       heilige man[algemeen]
       saint homme[fonction]
          heilige advocaat[algemeen]
          heilige beeldhouwer[algemeen]
          heilige cipier[algemeen]
          heilige edelman[algemeen]
          heilige geestelijke[man-algemeen]
          heilige geneesheer[algemeen]
          heilige goudsmid[algemeen]
          heilige herder[algemeen]
          heilige hoefsmid[algemeen]
          heilige jager[algemeen]
          heilige kleermaker[algemeen]
          heilige kluizenaar[algemeen]
          heilige kunstschilder[algemeen]
          heilige landbouwer[algemeen]
          heilige martelaar[algemeen]
          heilige melaats[man-algemeen]
          heilige muntmeester[algemeen]
          heilige pelgrim[man-algemeen]
          heilige pestlijder[algemeen]
          heilige ruiter[algemeen]
          heilige schoenmaker[algemeen]
          heilige soldaat[algemeen]
          heilige timmerman[algemeen]
          heilige tollenaar[algemeen]
          heilige tuinier[algemeen]
          heilige visser[algemeen]
          heilige wijngaardenier[algemeen]
          onbepaald heilige man[algemeen]
  heilige vrouw[functie]
       heilige vrouw[algemeen]
       sainte femme[fonction]
          heilige boerin[algemeen]
          heilige edelvrouw[algemeen]
          heilige herderin[algemeen]
          heilige kluizenares[algemeen]
          heilige martelares[algemeen]
          heilige pelgrim[vrouw-algemeen]
          heilige publieke vrouw[algemeen]
          heilige religieuze[vrouw-algemeen]
          heilige weduwe[algemeen]
          onbepaald heilige vrouw[algemeen]
  heilige bisschop[personage]
       heilige bisschop[algemeen]
       saint évêque[personnage]
          heilige bisschop[oosters-orthodox-personage]
  heilige geestelijke volgens functie[man-personage]
       heilige geestelijke volgens functie[man-algemeen]
       saint ecclésiastique d'après fonction[personnage]
          heilige abt[personage]
          heilige bisschop[personage]
          heilige kanunnik[personage]
          heilige kardinaal[personage]
          heilige kerkvader[personage]
          heilige pastoor[personage]
          heilige paus[personage]
          heilige priester[personage]
          heilige prior[personage]
  heilige abt[personage]
       heilige abt[algemeen]
       saint abbé[personnage]
          Adelardus van Corbie[abt-personage]
          Agilolfus van Keulen[abt-personage]
          Albericus van Citeaux[abt-personage]
          Albero[abt-personage]
          Amalvinus[abt-personage]
          Antonius abt[abt-personage]
          Badillon[abt-personage]
          Benedictus van Aniane[abt-personage]
          Benedictus van Nursia[abt-personage]
          Beregisus[abt-personage]
          Bernardus van Aosta[abt-personage]
          Bernardus van Clairvaux[abt-personage]
          Berthold van Gottweig[abt-personage]
          Bertinus[abt-personage]
          Bruno van Keulen[abt-personage]
          Caprasius[abt-personage]
          Claudius van Besançon[abt-personage]
          Dodon van Walers[abt-personage]
          Eelko Liaukaman van Holland[abt-personage]
          Egidius van Provence[abt-personage]
          Erminoldus[abt-personage]
          Erminus van Henegouwen[abt-personage]
          Filibert van Jumièges[abt-personage]
          Forannan van Waulsort[abt-personage]
          Fulcus van Toulouse[abt-personage]
          Furseus van Lagny[abt-personage]
          Gerardus van Brogne[abt-personage]
          Gerardus van Orchimont[abt-personage]
          Germanus van Parijs[abt-personage]
          Gervinus[abt-personage]
          Gilbertus van Tongerlo[abt-personage]
          Gildasius van Rhuys[abt-personage]
          Godfried van Amiens[abt-personage]
          Gregorius de Grote[abt-personage]
          Guarinus[abt-personage]
          Guerinus van Sion[abt-personage]
          Hadelinus van Visé[abt-personage]
          Hatabrandus[abt-personage]
          Hendrik van Melsbroek[abt-personage]
          Hugo van Fosses[abt-personage]
          Idesbaldus[abt-personage]
          Ildefonsus van Toledo[abt-personage]
          Johannes Climacus[abt-personage]
          Johannes van Waasten[abt-personage]
          Landelinus van Lobbes[abt-personage]
          Landericus van Zinnik[abt-personage]
          Leodegarius van Autun[abt-personage]
          Ludovicus van Blois[abt-personage]
          Lupicinus[abt-personage]
          Marculfus van Corbeny[abt-personage]
          Maurus van Glanfeuil[abt-personage]
          Mevennus van Bretagne[abt-personage]
          Mummolinus van Noyon[abt-personage]
          Odilo van Cluny[abt-personage]
          Odo van Cluny[abt-personage]
          Poppo van Stavelot[abt-personage]
          Raymondus van Fitero[abt-personage]
          Raymondus van Penyafort[abt-personage]
          Remaclus van Stavelot[abt-personage]
          Robertus van Molesme[abt-personage]
          Romualdus van Ravenna[abt-personage]
          Stefanus Harding van Citeaux[abt-personage]
          Stefanus van Luik[abt-personage]
          Theodorus Studita[abt-personage]
          Tillo[abt-personage]
          Ultanus[abt-personage]
          Vuiflagius van Montreuil[abt-personage]
          Wigbert[abt-personage]
          Wulfran van Abbeville[abt-personage]
          Wunnibaldus van Eichstätt[abt-personage]
  heilige abt[tafereel]
       heilige abt[algemeen]
       saint abbé[scène]
          Adelardus van Corbie[abt-tafereel]
          Agilolfus van Keulen[abt-tafereel]
          Albericus van Citeaux[abt-tafereel]
          Albero[abt-tafereel]
          Amalvinus[abt-tafereel]
          Antonius abt[abt-tafereel]
          Badillon[abt-tafereel]
          Benedictus van Aniane[abt-tafereel]
          Benedictus van Nursia[abt-tafereel]
          Beregisus[abt-tafereel]
          Bernardus van Aosta[abt-tafereel]
          Bernardus van Clairvaux[abt-tafereel]
          Berthold van Gottweig[abt-tafereel]
          Bertinus[abt-tafereel]
          Bruno van Keulen[abt-tafereel]
          Caprasius[abt-tafereel]
          Claudius van Besançon[abt-tafereel]
          Dodon van Walers[abt-tafereel]
          Eelko Liaukaman van Holland[abt-tafereel]
          Egidius van Provence[abt-tafereel]
          Erminoldus[abt-tafereel]
          Erminus van Henegouwen[abt-tafereel]
          Filibert van Jumièges[abt-tafereel]
          Forannan van Waulsort[abt-tafereel]
          Fulcus van Toulouse[abt-tafereel]
          Furseus van Lagny[abt-tafereel]
          Gerardus van Brogne[abt-tafereel]
          Gerardus van Orchimont[abt-tafereel]
          Germanus van Parijs[abt-tafereel]
          Gervinus[abt-tafereeel]
          Gilbertus van Tongerlo[abt-tafereel]
          Gildasius van Rhuys[abt-tafereel]
          Godfried van Amiens[abt-tafereel]
          Gregorius de Grote[abt-tafereel]
          Guarinus[abt-tafereel]
          Guerinus van Sion[abt-tafereel]
          Hadelinus van Visé[abt-tafereel]
          Hatabrandus[abt-tafereel]
          Hendrik van Melsbroek[abt-tafereel]
          Hugo van Fosses[abt-tafereel]
          Idesbaldus[abt-tafereel]
          Ildefonsus van Toledo[abt-tafereel]
          Johannes Climacus[abt-tafereel]
          Johannes van Waasten[abt-tafereel]
          Landelinus van Lobbes[abt-tafereel]
          Landericus van Zinnik[abt-tafereel]
          Leodegarius van Autun[abt-tafereel]
          Ludovicus van Blois[abt-tafereel]
          Lupicinus[abt-tafereel]
          Marculfus van Corbeny[abt-tafereel]
          Maurus van Glanfeuil[abt-tafereel]
          Mevennus van Bretagne[abt-tafereel]
          Mummolinus van Noyon[abt-tafereel]
          Odilo van Cluny[abt-tafereel]
          Odo van Cluny[abt-tafereel]
          Poppo van Stavelot[abt-tafereel]
          Raymondus van Fitero[abt-tafereel]
          Raymondus van Penyafort[abt-tafereel]
          Remaclus van Stavelot[abt-tafereel]
          Robertus van Molesme[abt-tafereel]
          Romualdus van Ravenna[abt-tafereel]
          Stefanus Harding van Citeaux[abt-tafereel]
          Stefanus van Luik[abt-tafereel]
          Theodorus Studita[abt-tafereel]
          Tillo[abt-tafereel]
          Ultanus[abt-tafereel]
          Vuiflagius van Montreuil[abt-tafereel]
          Wigbert[abt-tafereel]
          Wulfran van Abbeville[abt-tafereel]
          Wunnibaldus van Eichstätt[abt-tafereel]
  heilige begard[tafereel]
       heilige begard[algemeen]
       saint bégard[scène]
  heilige bisschop[oosters-orthodox-personage]
       heilige bisschop[oosters-orthodox-algemeen]
       saint évêque[oriental-orthodoxe-personnage]
          Albertus van Vercelli[oosters bisschop-personage]
          Athanasius de Grote van Alexandrië[oost.bisschop-personage]
          Basilius de Grote[oosters bisschop-personage]
          Cyriacus van Jeruzalem[oosters bisschop-personage]
          Cyrillus van Alexandrië[oosters bisschop-personage]
          Dionysius de Areopagiet[oosters bisschop-personage]
          Drie Metropolieten van Moskou[personage]
          Emmanuel van Chalcedon[oosters bisschop-personage]
          Filippus van Moskou[oosters bisschop-personage]
          Gregorius van Nazianza[oosters bisschop-personage]
          Ignatius van Antiochië[oosters bisschop-personage]
          Jacobus de Mindere[oosters bisschop-personage]
          Johannes Chrysostomus[oosters bisschop-personage]
          Johannes de Aalmoezenier[oosters bisschop-personage]
          Johannes Silentarius[oosters bisschop-personage]
          Johannes van Moskou[oosters bisschop-personage]
          Kharalampios[oosters bisschop-personage]
          Laurentius Justinianus van Venetië[oosters bisschop-personage]
          Nikolaas van Myra[oosters bisschop-personage]
          Nil Stolbensky[personage]
          Polycarpus van Smyrna[oosters bisschop-personage]
          Prosdocimus van Padua[oosters bisschop-personage]
          Sava van Servië[oosters bisschop-personage]
          Spiridon van Cyprus[oosters bisschop-personage]
          Theofilus van Antiochië[oosters bisschop-personage]
  heilige bisschop[tafereel]
       heilige bisschop[algemeen]
       saint évêque[scène]
          heilige bisschop[oosters-orthodox-tafereel]
  onbepaald heilige man[tafereel]
       onbepaald heilige man[algemeen]
       saint homme indéterminé[scène]
          Adauctus[tafereel]
          Adonet[tafereel]
          Agapitus van Prenesta[tafereel]
          Aldericus, gelukzalige[tafereel]
          Alfeus[tafereel]
          Anastasius van Salona[tafereel]
          Barnabas van Cyprus[tafereel]
          Bartholomeus van Tienen[tafereel]
          Bonifatius van Tarsus[tafereel]
          Celsus van Milaan[tafereel]
          Christophorus[tafereel]
          Cleofas[tafereel]
          Daniël van Arendonk[tafereel]
          Dentelinus van Zinnik[tafereel]
          Dismas[goede moordenaar-tafereel]
          Dominicus Savio[tafereel]
          Doventinus[tafereel]
          Egidius van Assisi[tafereel]
          Emericus van Hongarije[tafereel]
          Emiel[tafereel]
          Ernest[tafereel]
          Eutychius[tafereel]
          Evermarus van België[tafereel]
          Felicianus van Rome[tafereel]
          Felix van Milaan[tafereel]
          Ferreolus van Besançon[tafereel]
          Ferrutius van Besançon[tafereel]
          Florentius[tafereel]
          Florianus[tafereel]
          Florius[tafereel]
          Garembertus[tafereel]
          Genesius[tafereel]
          Gerulfus van Drongen[tafereel]
          Gurias[tafereel]
          Innocentius, martelaar[tafereel]
          Jacobus Kisai[tafereel]
          Joachim[tafereel]
          Josafat[tafereel]
          Josaphat[tafereel]
          Jozef van Arimathea[tafereel]
          Landoaldus van Gent[tafereel]
          Liberatus[tafereel]
          Libin[tafereel]
          Linhart[tafereel]
          Lucianus van Antiochië[tafereel]
          Ludolphus, gelukzalige[tafereel]
          Macharius van Jeruzalem[tafereel]
          Marcellianus[tafereel]
          Marcellinus[tafereel]
          Martialis van Limoges[tafereel]
          Martulfus[tafereel]
          Mattheus van Passi[tafereel]
          Maturinus van Larchant[tafereel]
          Maurinus van Lectoure[tafereel]
          Melatios[tafereel]
          Metropolus[tafereel]
          Milo[tafereel]
          Modestus van Karinthië[tafereel]
          Monardus[tafereel]
          Monon van Nassau[tafereel]
          Moren[Drie][tafereel]
          Navitius[tafereel]
          Nikita, gelukzalige[tafereel]
          Nikodemus[tafereel]
          Nikolaas Mozaïsky[tafereel]
          Nikolaas van Mojaïque[tafereel]
          Nonrus[tafereel]
          Odulfus van Utrecht[tafereel]
          Oklad[tafereel]
          Otto, martelaar[tafereel]
          Pacificus, gelukzalige[tafereel]
          Paregorius[tafereel]
          Paulinus[tafereel]
          Paulus Michi[tafereel]
          Pedossij van Kiev[tafereel]
          Petrus Casa[tafereel]
          Petrus, martelaar van Rome[tafereel]
          Phanourios[tafereel]
          Pompeus[tafereel]
          Primus van Rome[tafereel]
          Protus[tafereel]
          Pudbertus[tafereel]
          Queldrijck[tafereel]
          Quiriacus van Provins[tafereel]
          Quirinus van Rouen[tafereel]
          Robertus van Brugge[tafereel]
          Rodunus[tafereel]
          Rusticus[tafereel]
          Salmann[tafereel]
          Samon[tafereel]
          Scuernus[tafereel]
          Scyrenus[tafereel]
          Sennen[tafereel]
          Sergius van Radojevo[tafereel]
          Servianus[tafereel]
          Signatus[tafereel]
          Silvanus van Levroux[tafereel]
          Simon Rosas[tafereel]
          Symphorianus van Autun[tafereel]
          Tarcisius[tafereel]
          Thomas More[tafereel]
          Tilsercius[tafereel]
          Timotheus van Reims[tafereel]
          Utritus[tafereel]
          Veronus van Lembeek[tafereel]
          Vitus[tafereel]
          Vlassius[tafereel]
          Walfilaicus[tafereel]
          Walter, gelukzalige[tafereel]
          Waltman, gelukzalige[tafereel]
          Willem van Rot[tafereel]
          Witgerus[tafereel]
          Wonedulfus[tafereel]
          Zacharias[heilige-tafereel]
          Zicaidus[tafereel]
          Zosimus van Rusland[tafereel]
  heilige bisschop[oosters-orthodox-tafereel]
       heilige bisschop[oosters-orthodox-algemeen]
       saint évêque[oriental-orthodoxe-scène]
          Albertus van Vercelli[oosters bisschop-tafereel]
          Athanasius de Grote van Alexandrië[oost.bisschop-tafereel]
          Basilius de Grote[oosters bisschop-tafereel]
          Cyriacus van Jeruzalem[oosters bisschop-tafereel]
          Cyrillus van Alexandrië[oosters bisschop-tafereel]
          Dionysius de Areopagiet[oosters bisschop-tafereel]
          Drie Metropolieten van Moskou[tafereel]
          Emmanuel van Chalcedon[oosters bisschop-tafereel]
          Filippus van Moskou[oosters bisschop-tafereel]
          Gregorius van Nazianza[oosters bisschop-tafereel]
          Ignatius van Antiochië[oosters bisschop-tafereel]
          Jacobus de Mindere[oosters bisschop-tafereel]
          Johannes Chrysostomus[oosters bisschop-tafereel]
          Johannes de Aalmoezenier[oosters bisschop-tafereel]
          Johannes Silentarius[oosters bisschop-tafereel]
          Johannes van Moskou[oosters bisschop-tafereel]
          Kharalampios[oosters bisschop-tafereel]
          Laurentius Justinianus van Venetië[oosters bisschop-tafereel]
          Nikolaas van Myra[oosters bisschop-tafereel]
          Nil Stolbensky[tafereel]
          Polycarpus van Smyrna[oosters bisschop-tafereel]
          Prosdocimus van Padua[oosters bisschop-tafereel]
          Sava van Servië[oosters bisschop-tafereel]
          Spiridon van Cyprus[oosters bisschop-tafereel]
          Theofilus van Antiochië[oosters bisschop-tafereel]
  heilige geestelijke[man-personage]
       heilige geestelijke[man-algemeen]
       saint ecclésiastique[personnage]
          Bovid[geestelijke-personage]
          Fredegandus[geestelijke-personage]
          heilige geestelijke van een religieuze lekencongregatie[man-per]
          heilige geestelijke van een religieuze militaire orde[personage]
          heilige geestelijke volgens functie[man-personage]
          heilige reguliere geestelijke volgens orde[man-personage]
          heilige reguliere geestelijke[man-personage]
          heilige seculiere geestelijke[man-personage]
          Plechelmus van Roermond[geestelijke-personage]
          Raymondus Nonnatus[geestelijke-personage]
  heilige geestelijke[man-tafereel]
       heilige geestelijke[man-algemeen]
       saint ecclésiastique[scène]
          Bovid[geestelijke-tafereel]
          Fredegandus[geestelijke-tafereel]
          heilige geestelijke van een religieuze lekencongregatie[man-taf]
          heilige geestelijke van een religieuze militaire orde[tafereel]
          heilige geestelijke volgens functie[man-tafereel]
          heilige reguliere geestelijke volgens orde[man-tafereel]
          heilige reguliere geestelijke[man-tafereel]
          heilige seculiere geestelijke[man-tafereel]
          Plechelmus van Roermond[geestelijke-tafereel]
          Raymondus Nonnatus[geestelijke-tafereel]
  heilige seculiere geestelijke[man-personage]
       heilige geestelijke[man-personage]
       saint ecclésiastique séculier[personnage]
          heilige piarist[personage]
          heilige seculiere niet-priester[personage]
          heilige seculiere priester[personage]
  heilige seculiere geestelijke[man-tafereel]
       heilige geestelijke[man-tafereel]
       saint ecclésiastique séculier[scène]
          heilige piarist[tafereel]
          heilige seculiere niet-priester[tafereel]
          heilige seculiere priester[tafereel]
  heilige seculiere niet-priester[algemeen]
       heilige seculiere geestelijke[man-algemeen]
       saint non-prêtre séculier[générique]
          heilige diaken[algemeen]
          heilige seculiere niet-priester[personage]
          heilige seculiere niet-priester[tafereel]
          heilige seminarist[algemeen]
          heilige subdiaken[algemeen]
  heilige seculiere priester[algemeen]
       heilige seculiere geestelijke[man-algemeen]
       saint prêtre séculier[générique]
          heilige seculiere kanunnik[algemeen]
          heilige seculiere priester[personage]
          heilige seculiere priester[tafereel]
  heilige reguliere geestelijke[man-personage]
       heilige geestelijke[man-personage]
       saint ecclésiastique régulier[personnage]
          heilige abt[personage]
          heilige broeder[personage]
          heilige kloosterling[personage]
          heilige novice[man-personage]
          heilige prior[personage]
          heilige reguliere kanunnik[personage]
          heilige reguliere priester[personage]
  heilige reguliere geestelijke[man-tafereel]
       heilige geestelijke[man-tafereel]
       saint ecclésiastique régulier[scène]
          heilige abt[tafereel]
          heilige broeder[tafereel]
          heilige kloosterling[tafereel]
          heilige novice[man-tafereel]
          heilige prior[tafereel]
          heilige reguliere kanunnik[tafereel]
          heilige reguliere priester[tafereel]
  heilige broeder[algemeen]
       heilige reguliere geestelijke[man-algemeen]
       saint frère[générique]
          heilige broeder[personage]
          heilige broeder[tafereel]
  heilige novice[man-algemeen]
       heilige reguliere geestelijke[man-algemeen]
       saint novice[générique]
          heilige novice[man-personage]
          heilige novice[man-tafereel]
  heilige kloosterling[algemeen]
       heilige reguliere geestelijke[man-algemeen]
       saint moine[générique]
          heilige kloosterling[personage]
          heilige kloosterling[tafereel]
  heilige reguliere kanunnik[algemeen]
       heilige kanunnik[algemeen]
       saint chanoine régulier[générique]
          heilige reguliere kanunnik[personage]
          heilige reguliere kanunnik[tafereel]
  heilige reguliere geestelijke volgens orde[man-algemeen]
       heilige reguliere geestelijke[man-algemeen]
       saint ecclésiastique régulier d'après l'ordre[générique]
          heilige antoniusbroeder[algemeen]
          heilige augustijn[algemeen]
          heilige benedictijn[algemeen]
          heilige camilliaan[algemeen]
          heilige cisterciënzer[algemeen]
          heilige dominicaan[algemeen]
          heilige franciscaan[algemeen]
          heilige jezuïet[algemeen]
          heilige karmeliet[algemeen]
          heilige karthuizer[algemeen]
          heilige lazarist[algemeen]
          heilige montfortaan[algemeen]
          heilige norbertijn[algemeen]
          heilige oratoriaan[algemeen]
          heilige passionist[algemeen]
          heilige redemptorist[algemeen]
          heilige reguliere geestelijke volgens orde[man-personage]
          heilige reguliere geestelijke volgens orde[man-tafereel]
          heilige salesiaan[algemeen]
          heilige theatijn[algemeen]
          heilige trinitariër[algemeen]
  heilige geestelijke van een religieuze militaire orde[personage]
       heilige geestelijke van een religieuze militaire orde[algemeen]
       saint ecclésiastique d'un ordre militaire religieux[personnage]
          heilige Maltezerridder[personage]
          heilige ridder van het H. Graf[personage]
          heilige Tempelier[personage]