volkskunde
          maatschappijwetenschappen
          folklore
          bijgeloof
          folkloristische stoet
          legende[n]
          leus
          masker
          saga[n]
          spreuk
          studentengewoonte