steen
          grondstof van delfstoffelijke herkomst
          kunststeen
          natuursteen
          petrologie[n]
          polylithisch