Fototheek     Bijna 700 000 negatieven tonen alle aspecten van het Belgische kunstpatrimonium


van tot


Bewaarplaats van het object. Voor BelgiŽ, voer de naam van de gemeente in voor fusie en in de taal van het gewest. Voor Brussel, voer de naam in in het Nederlands of het Frans, men bekomt hetzelfde resultaat. Als een term overeenkomt met verschillende geografische niveaus, wordt dit toegelicht tussen rechte haakjes: [localitť]/[deelgemeente], [entitť]/[spilgemeente], [canton]/[kanton], [province]/[provincie]. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maken we een onderscheid tussen [commune] en [gemeente] als de naam in het Nederlands en het Frans dezelfde is

Naam van de instelling waarin het object wordt bewaard (museum, kasteel, kerk, verzamelaar)

Adres (straat nummer) of plaats in een gebouw

KIK objectnummer (object is een algemene term voor de gefotografeerde werken en documenten)

Negatiefnummer KIK

Inventarisnummer van het object in de instelling die eigenaar is

Objectnaam; als u landschappen zoekt kan u termen als 'rots', 'vijver', weiland', 'korenveld'... invoeren

Materiaal waaruit het object is vervaardigd ('mahonie', 'albast', 'leisteen', 'ijzer', 'papier'...)

Vervaardigingstechniek van het object. Als de techniek het resultaat is van een handeling, gebruik dan het voltooid deelwoord van het werkwoord. Gebruik in alle andere gevallen de courante naam

Vervaardiger (voer 'naam, voornaam' in van de kunstenaar of ambachtsman die het object heeft vervaardigd. Voorzetsels zoals 'van' en 'de' blijven vooraan in de naam. Indien anoniem, voer 'onbekend' in

rol van de vervaardiger: beroep, artistieke specialiteit

titel van het werk (gegeven door de kunstenaar of door derden

Vervaardigingsdatum van het object. U kan een datum of een tijdsvenster invoeren

stijl van het object. Bv. 'barok', 'romaans'

Activiteit, dier, plant, object, beroep, fysische eigenschap...

Persoon afgebeeld op een object

Naam van bijbelse figuur, heilige (schrijf enkel de voornaam, zonder 'heilige', bijbels tafereel, historische persoon in de christelijke iconografie (paus, bisschop...). Opgelet: de attributen van de heilige moeten in 'Wat' gezocht worden

gemeente, ruimere streek (bv. AziŽ) of historische benaming (bv. Zuidelijke Nederlanden). Voor BelgiŽ, voer de naam van de gemeente voor fusie in, in de taal van het gewest. Voor Brussel, voer de naam in in het Nederlands of het Frans, men bekomt hetzelfde resultaat

Plaats van herkomst van het object of naam van voormalige eigenaar. Voer in als 'Naam, Voornaam

Vervaardiger (kunstenaar, ambachtsman), functie van de vervaardiger, verzamelaar, afgebeelde persoon of personage (behalve de heiligen en historische personen in de christelijke iconografie, te zoeken in christelijke iconografie), rol van de afgebeelde persoon

Categorie van het object, stijl, functie van de vervaardiger, titel, objectnaam, materiaal, techniek, hoofdmotief, instelling (naam), eigennaam van het object, onderwerp (iconografie)

Gemeente (van de instelling), plaats van vervaardiging, plaats van herkomst of plaats afgebeeld in het werk. Voor BelgiŽ, voer de naam van de gemeente in voor fusie en in de taal van het gewest. Voor Brussel, voer de naam in in het Nederlands of het Frans, men bekomt hetzelfde resultaat

Datum van vervaardiging

Algemeen zoekcriterium

Naam van bijbelse figuur, heilige (schrijf enkel de voornaam, zonder 'heilige', bijbels tafereel, historische persoon in de christelijke iconografie (paus, bisschop...). Opgelet: de attributen van de heilige moeten in 'Wat' gezocht worden

De reproductie van foto's uit ons fotoarchief is aan volgende bepalingen onderworpen:

 

1. Privé-gebruik (vb. onuitgegeven thesis)

Voor elke foto de formule "© KIK-IRPA, Brussel" vermelden.

 

2. Publicatie met educatieve en/of wetenschappelijke doeleinden(publicatie zonder commerciële inslag)

Toelating tot reproductie aanvragen. Vrijstelling van reproductierechten kan verleend worden op basis van het educatief en/of wetenschappelijk karakter.

Voor elke foto de formule "© KIK-IRPA, Brussel" vermelden. Indien men een foto van het KIK op een website plaatst, moet vanuit deze formule een link worden gemaakt naar www.kikirpa.be.

Binnen de 30 dagen na uitgave een gratis bewijsexemplaar bezorgen in elke taal van de publicatie (uitgezonderd voor tentoonstellingspanelen en websites).


3. Commercieel gebruik

Toelating tot reproductie aanvragen. Een reproductierecht van 30,00 EUR per gereproduceerde foto moet betaald worden na ontvangst van de factuur.

Voor elke foto de formule "© KIK-IRPA, Brussel" vermelden. Indien men een foto van het KIK op een website plaatst, moet vanuit deze formule een link worden gemaakt naar www.kikirpa.be.

Een bewijsexemplaar in elke taal van de publicatie leveren (uitgezonderd voor een tentoonstellingspaneel of website).

 

Opgelet! Voor foto's van kunstwerken dient soms een aanvraag tot reproductie gericht te worden aan de instelling of persoon die het auteursrecht bezit. Tot 70 jaar na de dood van de kunstenaar is dergelijke aanvraag verplicht. Op de website van het KIK geven we dit bij de desbetreffende foto's steeds aan door het vermelden van copyright en de naam van de rechthebbende(n), indien dit ons gemeld werd. In bepaalde gevallen (bij sommige eigenaars) is voor de publicatie van een foto een speciale toelating nodig. Dit is aangegeven met "verkoop onder voorwaarde".


4. Gebruik in de pers

Toelating tot reproductie aanvragen U betaalt geen reproductierecht. Voor elke foto de formule '© KIK-IRPA, Brussel' vermelden.
Bij weergave van een foto op een website moet deze vermelding aanklikbaar zijn en naar www.kikirpa.be linken.
Indien mogelijk een gratis bewijsexemplaar leveren van het artikel, of een link naar de reportage.

Voor verdere inlichtingen: copyright @ kikirpa.be

Foto's bestellen

U kunt de meeste foto’s direct via BALaT downloaden. Als de foto niet beschikbaar is of als de resolutie ontoereikend is, kunt u als volgt een bestelling plaatsen:

 • Download het bestelformulier.
 • Vul uw persoonlijke gegevens en de gewenste negatiefnummers in, bv. Z003280. Dit nummer vindt u terug onder elke foto. Geef van elke foto ook een korte beschrijving om misverstanden te voorkomen.
 • Verstuur het formulier naar shop@kikirpa.be.
Na ontvangst van uw bestelling sturen we u een prijsopgave.

Leveringswijze:

E-mail met een link voor de download.

Leveringstijd:

We versturen de foto’s ten laatste twee weken na ontvangst van uw betaling. Elke bestelling moet vooraf worden betaald.

Tarieven:

Scan van analoge zwart-witopname (JPG/TIFF, min. 300 DPI) ‚ā¨25,00
Scan van analoge kleurenopname (JPG/TIFF, min. 300 DPI) ‚ā¨25,00
Scan van r√∂ntgenopname (per lopende m of per 4 films) ‚ā¨35,00
Originele digitale kleurenopname (JPG/TIFF) ‚ā¨25,00

Korting:

 • 25% op de aankoopprijs voor
  • foto‚Äôs van hun eigen werk voor kunstenaars en eigenaars (openbaar en priv√©)
  • alle Belgische openbare instanties
  • begunstigden van culturele overeenkomsten
 • 50% op de aankoopprijs voor studenten met een studentenkaart

Bijzondere bestellingen

Voor bijzondere bestellingen, zoals labo-opnamen, aangepaste vergrotingen, detailopnames of een kortere leveringstermijn, dient u een prijsopgave te vragen.
Contacteer ons op 02 739 67 79 of shop@kikirpa.be.

Auteursrecht:

Het gebruik van de foto's voor privédoeleinden of voor publicatie valt onder de algemene voorwaarden. Voor iedere vorm van publicatie moet u het reproductierecht aanvragen.

Deze aanvraag tot reproductierecht geldt voor het auteursrecht van het KIK op de foto’s. Sommige kunstwerken zijn bovendien zelf beschermd door auteursrecht. In dit geval moet u bij publicatie van de foto’s ook het reproductierecht aanvragen bij de eigenaar of degene die de reproductierechten beheert. In de meeste gevallen is dit SABAM. Als deze informatie bij ons bekend is, krijgt u dit te zien in de databank, in plaats van de foto (bv. © SABAM Belgium).

Hoe gaan we te werk?

Van fotonegatief tot digitaal bestand

De foto’s die we leveren zijn steeds van de best mogelijke kwaliteit. Bij originele digitale opnames sturen we u het bestand in de hoogste resolutie. Bij analoge foto’s digitaliseren we voor u het originele fotonegatief in hoge resolutie en van rand tot rand. Dit resultaat kan verschillen van de foto die zichtbaar is in BALaT. Om zoveel mogelijk nuances in de grijswaarden te behouden, digitaliseren we de foto’s immers minder contrastrijk dan vroeger. Met een eenvoudige ingreep kunt u het contrast zelf aanpassen.

Foto B157327 vóór hoge-resolutiedigitalisering

Foto B157327 na hoge-resolutiedigitalisering (van rand tot rand)

Negatiefnummers verklaard

De beginletters van het negatiefnummer geven informatie over het originele fotonegatief. B123456 is bijvoorbeeld een zwart-witfilm of -glasplaat van 18 x 24 cm. Deze afmetingen hebben een invloed op de kwaliteit en de grootte van de digitale versie van de foto. Doorgaans geldt: hoe groter het originele negatief, hoe hoger de kwaliteit van het digitale beeld.

Legende van de beginletters van het negatiefnummer

A 13 x 18 cm Zwart-wit
B 18 x 24 cm Zwart-wit
C 24 x 30 cm Zwart-wit
D 30 x 40 cm Zwart-wit
E 9 x 12 cm Zwart-wit
F 40 x 40 cm Zwart-wit
M 4,5 x 6 cm Zwart-wit
N 10,5 x 12,7 cm (= 4 x 5 inch) Zwart-wit
T 24 x 36 mm Zwart-wit
Di 24 x 36 mm Kleur
G 6 x 7 cm Kleur
KM 4,5 x 6 cm Kleur
KN 10,5 x 12,7 cm (= 4 x 5 inch) Kleur
KT 24 x 36 mm Kleur
X/Y/Z Originele digitale foto Kleur
Frequently asked questions


1. Werden alle negatieven van de fototheek ingevoerd in de databank?

Driekwart van onze verzamelingen is ingevoerd. Dagelijks verschijnen er nieuwe foto’s online. Alle foto’s (afdrukken op papier) kunnen worden ingekeken in de leeszaal van de infotheek.

http://www.kikirpa.be/NL/246/447/Infotheek.htm

2. Mag ik een foto downloaden en gebruiken?

Ja. Alle foto’s van de online fototheek kunnen gratis worden gedownload. Voor elk gebruik moet echter een aanvraag gebeuren met betrekking tot het reproductierecht.

http://www.kikirpa.be/NL/103/211/Droits+de+reproduction.htm

3. Hoe vind ik het oeuvre van een kunstenaar?

Voer enkel de eerste letters in van de familienaam van de kunstenaar in het veld ‚ÄėVervaardiger‚Äô. U kan de exacte naam vervolgens kiezen in het rolmenu. De andere velden van het formulier moet u niet invullen.

4. Hoe vind ik een object dat in een museum wordt bewaard?

Voor een maximum aantal resultaten, voer het type van object in en de gemeente waar het museum gelegen is. De naam van het museum is niet verplicht. Bijvoorbeeld:

Gemeente: Lovenjoel
Type van object: schilderij

De resultaten kunnen door middel van het menu rechts van de afbeeldingen worden verfijnd volgens verschillende criteria: instelling, techniek, vervaardiger…

5. Hoe vind ik een object dat in een kerk wordt bewaard?

Voer het type van object in en de gemeente waar de kerk gelegen is. De naam van de kerk is niet verplicht. Bijvoorbeeld:

Gemeente: Boutersem
Type van object: kelk

De resultaten kunnen door middel van het menu rechts van de afbeeldingen worden verfijnd volgens verschillende criteria: instelling, techniek, kunstenaar…

6. Hoe kan ik op iconografie zoeken?

Met behulp van de functie ‚ÄėPer veld zoeken‚Äô kan u het type van iconografie preciseren:

 • Iconografie personen: is nuttig om portretten, wapenschild, of de rol van een persoon. te vinden. Voer de familienaam van de persoon in en kies de juiste persoon in het rolmenu. Bijvoorbeeld: Magritte, Ren√©, Spaanse, koetsier, kind‚Ķ.
 • Christelijke iconografie: is nuttig om bijbelse figuren en taferelen te vinden. Bijvoorbeeld: Madonna en Kind, Aanbidding der Wijzen, Judith.
 • Iconografie: algemene term die niet gebonden is aan personen, noch aan de Christelijke iconografie. Bijvoorbeeld: een dier, een object, een landschap,.

7. Waarom geeft mijn opzoeking geen resultaten?

Er zijn vier mogelijke redenen:

 • U heeft een fout gemaakt. Gebruik de thesaurus.
 • U heeft teveel velden ingevuld. Als een van de criteria geen resultaten geeft, geldt dit voor alle criteria. Vul minder velden in en probeer opnieuw.
 • Het KIK heeft nog geen foto‚Äôs van dit werk.
 • De foto‚Äôs van dit werk zijn nog niet ingevoerd in de databank.

Als u hulp wilt voor uw opzoeking, contacteer ons : infotheek@kikirpa.be 02/739.67.54

8. Als een object is ingevoerd in de databank, bestaan er dan nog bijkomende foto’s van?

Neen. Eens een object is ingevoerd, verschijnen alle foto’s ervan in onze databank

9. Worden de radiografie√ęn, infrarood reflectografie√ęn en technische foto‚Äôs ingevoerd in onze databank?

Neen. Deze beelddocumenten worden gearchiveerd in de interventiedossiers van het KIK en niet in de databank van de fototheek. Deze dossiers kunnen enkel op afspraak worden ingekeken. Stuur een email naar: dossiers@kikirpa.be

10. Hoe kan ik weten of er van een bepaald object een interventiedossier (kunsthistorisch advies, staat van bewaring, voorstudies, conservatie-restauratiedossiers) bestaat?

Als er een dossier bestaat, verschijnt het nummer ervan in de fiche van het object. Deze dossiers kunnen enkel op afspraak worden ingekeken. Stuur een email naar: dossiers@kikirpa.be

11. Kan ik van een zwart-witfoto een versie in kleur bestellen?

Neen. Als de databank enkel zwart-witfoto’s bevat van een object, kunnen we er geen reproducties in kleur van leveren.

12. Wat is het verschil tussen objectnummer en negatiefnummer?

Het objectnummer is het identificatienummer van een kunstwerk. Het negatiefnummer is het identificatienummer van een foto. Voor één enkel objectnummer kunnen er meerdere negatiefnummers bestaan.

13. Wat moet ik doen als een negatief niet gescand is, of als de scan niet correct verschijnt?

Stuur een email met vermelding van het negatiefnummer naar: infotheque@kikirpa.be