Alle DatabasesKunstenaar, ambachtsman, auteur van een publicatie, persoon afgebeeld op een object, persoon geciteerd in een publicatie, verzamelaar, uitgever, etc.

Objectnaam (object is een generische term die ook op gebouwen slaat), object afgebeeld in een werk, gebeurtenis, instelling

Datum van uitvoering van een werk of van publicatie van een boek

Bewaarplaats, productieplaats, herkomst- of tentoonstellingsplaats, plaats van een landschap, etc. (voor België, voer de naam van de gemeente in voor fusie en in de taal van het gewest. Voor Brussel, voer de naam in in het Nederlands of het Frans, het resultaat is hetzelfde)

Naam van bijbelse figuur, heilige (schrijf enkel de voornaam, zonder 'heilige'), bijbels tafereel. Opgelet: de attributen van de heilige moeten in 'Wat' gezocht worden

Algemeen zoekcriterium (titel van een werk, sleutelwoord van de samenvatting van een publicatie)

Deze opzoeking is nuttig voor een eerste benadering, om de bronnen van het KIK in een bepaald onderzoekdomein te leren kennen. Ze zal zowel de resultaten in de fototheek als in de bibliotheek tonen en u toegang bieden tot de identiteitsfiche indien uw opzoeking een persoon of instelling betreft. Simultaan zoeken in alle databases is enkel mogelijk met een algemene opzoeking. Zo kan men op eenvoudige wijze met een enkele opzoeking verschillende velden doorzoeken.

De verschillende zoeksleutels zijn:Wie: maker (kunstenaar, ambachtsman…), auteur (van een publicatie), persoon afgebeeld op een werk of in een reportagefoto, persoon geciteerd in een publicatie, verzamelaar, uitgever…

Voorbeeld:

Wie= Rubens: als resultaat krijgt u zowel de door Rubens geschilderde werken als een portret van Rubens door Van Dyck, of een boek over Rubens.

Wat: type van object (object is een generische term die ook op gebouwen slaat), object afgebeeld in een werk, evenement, instellling…

Voorbeeld 

Wat = karaf: als resultaat krijgt u zowel een karaf in kristal van Vonêche als een karaf afgebeeld op een 17de-eeuws schilderij of een catalogus van Val-Saint-Lambert met karaffen.

Waar: plaats van bewaring, productie, herkomst of tentoonstelling van een object, locatie van een landschap, van een natuurelement of van een gebeurtenis.

Voorbeeld 

Waar = Ciergnon: als resultaat krijgt u zowel gebouwen en objecten die zich in Ciergnon bevinden, als zichten op Ciergnon bewaard te Brussel of een artikel over Leopold I te Ciergnon.

Wanneer:datum, bijvoorbeeld van uitvoering van een kunstwerk of van publicatie van een boek. Een opzoeking op datum zowel in de fototheek als in de bibliotheek is niet nuttig voor de recente datums, tenzij ze wordt gecombineerd met een ander criterium.

Voorbeeld 

Wanneer=1850

Christelijke iconografie: vermits deze gegevens zowel personen als gebeurtenissen opleveren, is er een opzoeking met een andere sleutel nodig

Voorbeeld

De zoekterm ‘Martinus’ leidt zowel naar een beeld van Sint-Martinus als naar een tafereel: Sint-Martinus deelt zijn mantel met een bedelaar.

Vrije tekst: opzoeking in de niet-gestructureerde velden (titelvan een werk in de fototheek, of abstractsin de bibliotheekcatalogus). Deze opzoeking is minder rigoureus, maar geeft toch goede resultaten als u de gangbare benaming van een werk kent, of als een object is gebonden aan een bepaald gehucht, domein of heerlijkheid, plaatsen die niet (meer) overeenkomen met de huidige plaatsen

Voorbeelden:

De zoekterm Tancrémontleidt u naar de beroemde Christus van Tancrémont zonder dat u de plaats van bewaring hoeft in te geven (Pepinster).

Maredretlevert niet alleen de abdij op, maar ook de liturgische beeldobjecten die er werden geproduceerd.