[© KIK-IRPA, Brussels (Belgium), cliché Z010040]

Genesisraam van de lakenwevers

Object number:
28266
Type of object:
Institution:
Institution place:
Creator:
onbekend (glazenier)
Date: 1401 - 1450
Inscription:
datering, gebrandschilderd, in tekstpaneel: 1408: int iaere ons here als men / screef mcccc ende viii in meerte / dede maken ian rumys / matys sone was ende / staes sone ende benedictus/ syn brueder tot danckinge / ende eere onser liever vrouwen / bidt voer hen
datering, gebrandschilderd, in tekstpaneel: 1886: anno domini mdccclxxxvi / antiqua fragmenta diligen= / ter in fenestris ecclesiae / collecta restaurare et in / unam fenestram congrega= / re jussit fabrica ecclesiae / divae virgini hallensi et / sancto martino dicatae
Material:
Technique:
Date:
1401 - 1450

Iconography

Names
Zegenende Christus Leraar
Zegenende Christus[rechtstaand]
Events
Bekoring en zondeval
Schepping van het heelal
Offer van Kaïn en Abel
Jesse[tafereel]
Adam[tafereel]
Vlucht naar Egypte
Person: hertog Jan zonder Vrees[hertog]
Person: lakenwever
Subject: hertog
Subject: lakenwever
Object: wapenschild
Object: weefgetouw
Object: spinnewiel
Object: spinspoel
Object: drinkbeker
Activity: weven