[© KIK-IRPA, Brussels (Belgium), cliché X003732]

Taferelen uit het leven van de H. Maagd

Object number:
20005743
Type of object:
Institution:
Institution place:
Creator:
onbekend (schilder)
Date: 1541 (onzeker) - 1560 (onzeker)
Van Coninxloo, Jan II (schilder) (navolger)
Van Coninxloo, Jan II (schilder) (vroegere toeschrijving)
Provenance:
Inscription:
merk, gestempeld, omlijsting: onder: passer en schaaf, = de Brusselse schrijnwerkers:
opschrift, geschilderd, banderol geboorte v.Jezus: : Nolite timere
Material:
Technique:
Place of production:
Brussel
Date:
1541 (onzeker) - 1560 (onzeker)
-
-
Dimensions:
hoogte: 166 cm
breedte: 84 cm
Description:
Retabel bestemd voor het zijaltaar van de abdijkerk, samen met een ander veelluik, gedateerd 1552 en vroeger eveneens toegeschreven aan Jan II van Coninxloo (nu Anoniem Zuid-Nederlands, Brussel ?), met het leven van de H.Benediktus, nu in de KMSKB (inv.nr. 334).
Werk besteld door hetzij Margareta I van Liederkerke, abdis van Vorst 1500-1541, hetzij door haar nicht Margareta II van Liederkerke, abdis 1541-1560. Voor 1795 naar de parochiekerk overgebracht want niet vermeld in een inventaris van de abdij uit dat jaar. Cf. Véronique Bücken in "De Heilige Alena verering en verbeelding", bezoekersgids van de kerk, Vorst, 2006, p.54-56 nr.14.
Polyptiek met dubbele luiken; ieder luik: ca 166 x 84 cm. Middendeel -gebeeldhouwd retabel of geschilderd paneel- ontbreekt.
afmetingen (ca.)

Iconography

Names
Maagschap van Maria
Alfeus[tafereel]
Cleofas[tafereel]
O.L.Vrouw[zittend]
engel in aanbidding
Mozes[personage]
God de Vader met wereldbol
Events
Mozes[tafereel]
Boodschap van de aartsengel Gabriël aan Maria
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
Geboorte van Jezus
Verkondiging van de geboorte van Jezus aan de herders
Aanbidding van de Wijzen
Vlucht naar Egypte
Kindermoord te Betlehem
O.L.Vrouw[tafereel]
Anna[Joachim-tafereel]
Jezuskind[rechtstaand]
Jezuskind leerknaap timmerman[tafereel]
Jozef van Nazareth[timmerman-tafereel]
Emerentia op de berg Karmel
O.L.Vrouw Onbevlekte Ontvangenis
Person: Liedekerke, Margareta van[abdis Vorst]
Person: karmeliet
Concept type: bijbels motief
Concept: Boom van Jesse
Attribute: appel[attribuut]
Attribute: Korenaren[Eucharistie][attribuut]
Subject: karmeliet
Event: dans
Object: veestal
Object: ruïne
Object: Corinthisch kapiteel
Object: kaars
Object: gebedenboek
Object: ruimtelijk meetinstrument
Object: rustbank
Object: vakwerkhuis
Object: trapleuning
Object: vijver
Object: koorkap
Object: dalmatiek
Object: vogelkooi
Object: bedhemel
Object: wapenschild Vorst, voorm. Benediktinessenabdij van de "Dames nobles"
Object: bidstoel
Object: altaar[algemeen]
Object: religieus beeld
Object: rondvenster
Object: kerk[gebouw]
Object: zeilschip
Object: hijskraan
Object: kaai
Object: roeiboot
Object: weitas
Object: tang[werktuig]
Object: wegkapel
Object: naaigerei
Object: naaimand
Object: schaar
Object: riem[kledingaccessoire]
Object: boor
Object: zaag
Object: houtbewerkingsgereedschap
Object: kelk
Object: scepter
Object: tulband
Object: rolpaard
Object: halssnoer
Object: koraalsnoer
Animal: rund
Animal: ezel
Animal: zwaan
Animal: vogel
Animal: papegaai
Animal: eekhoorn
Animal: kikker
Animal: libel
Animal: vlinder
Animal: schaap
Animal: reiger
Animal: konijn
Animal: hert
Animal: fazant
Animal: parelhoen
Plant: bloem
Plant: lelie
Plant: peer
Place type: natuurlandschap
Place type: rivier
Activity: borduren
Activity: naaien