[© KIK-IRPA, Brussels (Belgium), cliché A048089]

Object number:
3788
Type of object:
Institution:
Institution place:
Creator:
Borchmans, Jan (beeldhouwer) (school)
Date: 1515 - 1525
onbekend (schrijnwerker)
Material:
Technique:
Date:
1515 - 1525
-
Description:
ingekort in 1911
Bibliografie: De koorbanken van Oirschot en Aarschot gezien door de lens van Hans Sibbelee en Jan Verspaandonk (Uitgeverij Vantilt, 2011)

Iconography

Names
David[personage]
profeet[Oud Testament-personage]
Mozes[personage]
O.L.Vrouw met Kind
O.L.Vrouw[zittend]
Melchisedek[personage]
engel[onbepaald]
Albumana[personage]
duivel[bijbel]
Rochus van Montpellier[pelgrim-personage]
Events
Boodschap van de aartsengel Gabriël aan Maria
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
David doodt Goliat
Nederdaling in de Limbus
Dronkenschap en bespotting van Noach
Rochus van Montpellier[pelgrim-tafereel]
Georgius van Cappadocië bevecht de draak
Geboorte van Jezus
Abraham offert Isaak
David[tafereel]
Mozes[tafereel]
Parabel van de verloren zoon
Bekoring van Jezus
Person: nar
Person: landloper
Person: wildeman
Person: muzikant
Person: monnik
Person: mannelijk naakt
Concept type: personificatie
Concept type: personificatie
Concept type: personificatie
Concept type: personificatie
Concept type: personificatie
Concept type: symbolische voorstelling
Concept type: allegorie[n]
Concept type: personificatie
Concept type: symbolische voorstelling
Concept type: personificatie
Concept type: symbolische voorstelling
Concept type: symbolische voorstelling
Concept type: symbolische voorstelling
Concept type: symbolische voorstelling
Concept type: symbolische voorstelling
Concept type: symbolische voorstelling
Concept type: symbolische voorstelling
Concept type: symbolische voorstelling
Concept type: symbolische voorstelling
Concept type: symbolische voorstelling
Concept: Heilige Kerk[concept]
Concept: nijd
Concept: hoogmoed
Concept: Synagoog
Concept: onkuisheid
Concept: tweedracht
Concept: Pelikaan voedt zijn jongen
Concept: gierigheid
Concept: Op de wereld schijten[spreuk]
Concept: maart
Concept: Hij slaat ernaar[spreuk]
Concept: Tegen de oven gapen[spreuk]
Concept: Zij weet de duivel op een kussen te binden[spreuk]
Concept: De vos bij de kraanvogel te gast[spreuk]
Concept: De zeug trekt de tap uit het vat[spreuk]
Concept: De keel kost veel[spreuk]
Concept: Hennetaster[spreuk]
Concept: apetoneeltje
Concept: Jong bier moet gisten[spreuk]
Concept: Paarlen voor de zwijnen werpen[spreuk]
Subject: nar
Subject: landloper
Subject: wildeman
Subject: muzikant
Subject: monnik
Subject: mannelijk naakt
Event: eierdans
Event: biecht[sacrament]
Object: doedelzak
Object: luit
Object: mand
Object: oven[gebouw]
Object: spiegel
Object: hoorn[blaasinstrument]
Object: paternoster
Animal: draak
Animal: griffioen
Animal: fantastisch dier
Animal: aap
Animal: varken
Animal: vos
Activity: musiceren
Activity: lezen
Activity: drinken