Glasraam met verloren zoon en overspelige vrouw

Object number:
30624
Type of object:
Institution place:
Institution:
Emplacement / Address:
Kapel van Crispinus en Chrispinianus
Creator:
Ganton-Defoin[firma] (glazenier)
Date: 1950 (ca) - 1950 (ca.)
Inscription:
inscriptie, geschilderd, banderol: : DEZE MYN ZOON WAS DOOD EN IS HERLEEFD EN IS WEERGEVONDEN (LUC. XV, 24)
inscriptie, geschilderd, banderol: : WIE VAN U ZONDER ZONDE IS, WERPE HET EERST EEN STEEN NAAR HAAR
Material:
Technique:
Place of production:
Gent
Description:
Literatuur: Robijns, L., 'Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen: XIV, De Sint-Martinuskerk te Aalst, II. Kunstwerken (Band 1)', Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen, Gent, 1980, p. 40-41.
Permalink:


Iconography