Object number:
47601
Type of object:
Institution place:
Institution:
Creator:
de Wayere, Mathys (beeldhouwer)
Date: 1540 (ca) - 1544 (ca)
Material:
Technique:
Style/School/Ethnic group:
neo-Gotiek
Description:
winkelhaakvorm gewijzigd in 1848
Afgietsel bewaard in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, zie objectnr.20062073 en 20062075.
Permalink:


Iconography

Names
Marcus evangelist[personage]
Mattheus[apostel-personage]
Lucas evangelist[evangelist-personage]
Johannes de Evangelist[personage]
profeet[Oud Testament-personage]
koning[Oud Testament-personage]
O.L.Vrouw met Kind
Hieronymus[kluizenaar-personage]
Ambrosius van Milaan[westers kerkvader-personage]
Paulus van Tarsos[personage]
Matthias[apostel-personage]
Bartholomeus[apostel-personage]
Andreas[apostel-personage]
Christus Zaligmaker
Jacobus de Meerdere[pelgrim-personage]
Gregorius de Grote[paus-personage]
Dionysius van Parijs[westers bisschop-personage]
Cecilia van Rome[personage]
Catharina van Alexandrië[koningin-personage]
Elisabeth van Hongarije[prinses-personage]
Stefanus[diaken-personage]
Laurentius, diaken[diaken-personage]
heilige bisschop[westers-onbepaald-personage]
onbepaald heilige vrouw[personage]
Johannes de Doper[kluizenaar-personage]
Gertrudis van Nijvel[abdis-personage]
Hubertus van Luik[westers bisschop-personage]
Barbara[personage]
onbepaald heilige man[personage]
Medardus van Noyon[westers bisschop-personage]
Antonius abt[antoniusbroeder-personage]
Goedele van Brussel[personage]
Events
Geboorte van Jezus
Besnijdenis van Jezus
Aanbidding van de Wijzen
Vlucht naar Egypte
Doopsel van Jezus
Bekoring van Jezus
Gedaanteverandering van Jezus
Opwekking van Lazarus
Maria-Magdalena zalft de voeten van Jezus
Blijde intocht te Jeruzalem
Laatste Avondmaal
Doodstrijd van Christus in de Hof van Olijven
Gevangenneming van Christus
Christus voor Annas
Gertrudis van Nijvel[abdis-tafereel]
Joab[tafereel]
Abner[tafereel]
Augustinus van Hippo overhandigt de regel van zijn orde
Rebekka[tafereel]
Jakob[tafereel]
David doodt Goliat
Amandus van Maastricht[westers bisschop-tafereel]
Elisa[tafereel]
Mannaoogst
Schepping van Eva
Joachim[tafereel]
Ontmoeting van Anna en Joachim aan de Gulden Poort
Bekoring en zondeval
Geboorte van Maria
Christus voor Herodes
Christus voor Kajafas
Bespotting van Christus door de Joden
Geseling van Christus
Doornenkroning van Christus
Pilatus toont Christus aan het volk
Pilatus wast zijn handen
Simon van Cyrene helpt Christus'kruis dragen
Christus wordt met het kruis beladen
Christus wordt aan het kruis genageld
Golgotha[tafereel]
Kruisafneming van Christus
Graflegging van Christus
Verrijzenis van Christus
Abraham ontvangt de drie engelen
Augustinus mediteert over het kindje met de schelp
Wijding van Augustinus van Hippo
Dronkenschap en bespotting van Noach
Ahasveros[Oud Testament-tafereel]
Ester[Oud Testament-tafereel]
Adoniram[tafereel]
Jonas in zee geworpen, wordt door de walvis opgeslokt
Adam en Eva uit het Aards Paradijs verdreven
Opdracht van Maria in de tempel
Huwelijk van Jozef en Maria
Boodschap van de aartsengel Gabriël aan Maria
Kaïn slaat zijn broeder Abel dood
Schepping van Adam
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth

Concept type: allegorie[n]
Concept type: allegorie[n]
Concept type: allegorie[n]
Concept: hoop
Concept: liefde[wereldlijke]
Concept: geloof
Object: wapenschild