Belgium's art history in a single click, nearly 650 000 free downloadable photos

Welcome to BALaT, the search engine of KIK-IRPA's databases.
First visit?B190092
B186123
B036628 Portret van Grootjuffer E. De Sutter
B186122
A123983
B036605 Overhandiging van het Smeekschrif voor de Gentse Begijnen aan Koning Willem I
M161396 Kanon met twee putti's
M000814