Belgium's art history in a single click, nearly 650 000 free downloadable photos

Welcome to BALaT, the search engine of KIK-IRPA's databases.
First visit?Copyright Information

Inventory of the paintings and sculptures confiscated in Belgium and sent to France at the time of the French Revolution
B024931 Bezoek van de koningin van Sabo aan Salomo
B128463
A017469 van Lanchals, Pieter
A075558 Discipelen van Emmaüs
B134696 Legendarische verschijning van het hert ...
B024967 Marteldood van de H. Barbara
M089045
B130984 O.L.Vrouw Tenhemelopneming