Belgium's art history in a single click, nearly 650 000 free downloadable photos

Welcome to BALaT, the search engine of KIK-IRPA's databases.
First visit?Z011478 Boeremeisje bij een wei met koeien
M161289 Biddende benedictijnermonnik
A113771
X064866 De Aanbidding der Wijzen
Z011453 De Rust
B176292
X000289 Rodenborch
A047428 H.Benedictus