Belgium's art history in a single click, nearly 650 000 free downloadable photos

Welcome to BALaT, the search engine of KIK-IRPA's databases.
First visit?Copyright Information

Horta in fifteen hundred images
M130475 van het gilde der kuipers
M130617 Zielmispenning van de O.-L.-Vrouwkathedraal
M065096 Ontwerp schoorsteenbekleding van het huis "Den Grooten Robijn",Lange Nieuwstraat 22, Antwerpen
M177915 Island
M177921 Danmark
M130655 Brouwerijpenning van brouwerij "De Zwane"
M130655 Brouwerijpenning van brouwerij "De Zwane"
M130461 van het gilde der oude kleerkopers