Help

BALaT: de database van het KIK

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium doet al het mogelijke om de wetgeving op het auteursrecht na te leven. Als een rechthebbende, ondanks alle inspanningen, toch niet kon worden geïdentificeerd, wordt de afbeelding toch weergegeven. Wie zich evenwel als ongeïdentificeerde rechthebbende beschouwt, wordt gevraagd om zich tot de directie van het KIK te richten.

Algemene principes voor een opzoeking

In een databank is de informatie gestructureerd in informatie-eenheden die “velden” worden genoemd.

Voor uw opzoekingen dient u rekening te houden met het feit dat de database tweetalig is (Frans – Nederlands). De gegevens werden immers ingevoerd in de taal van het gewest waarin het object wordt bewaard. Indien uw opzoeking enkel is gericht op objecten bewaard in het Waalse Gewest, volstaat het om uw zoekopdracht in het Frans in te voeren, terwijl voor het Vlaamse Gewest Nederlandstalige zoektermen zijn vereist.

De progressieve toename van de meertaligheid van de thesaurus maakt een steeds grotere equivalentie mogelijk van de descriptoren. Indien u een opzoeking uitvoert voor heel België en “kelk” invoert, zal u ook alle fiches terugvinden voor dewelke het objecttype “calice” is ingevoerd. Indien u wordt geconfronteerd met een probleem in de vertaling, dank om ons te contacteren per e-mail.

Indien u twijfelt over de in te voeren termen kan u, in sommige velden, de eerste letters van een woord invoeren en vervolgens op de knop thesaurus klikken (boek). U krijgt dan een lijst met de termen die beginnen met de letters die u heeft ingevoerd. Klik vervolgens op de pijl naast de term om hem in het formulier in te voeren.
Indien verschillende termen dezelfde betekenis hebben, en de door u ingevoerde term niet de voorkeur geniet in de thesaurus, zal bij de resultaten de voorkeursterm worden weergegeven.

De volgorde waarin u iets invoert in de velden heeft geen belang.

De zoekmachine maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.

Rechtertruncatie

Een opzoeking geeft als resultaat alle termen die beginnen met de letters die u heeft ingevoerd. Dit laat toe om een algemene opzoeking te doen voor de woorden die beginnen met dezelfde letters.

Voorbeeld: u voert kerk in en klikt vervolgens op de knop thesaurus: zowel kerkklok, als kerktoren en kerkbank worden voorgesteld, naast andere woorden die met kerk beginnen.

Thesaurus

De thesaurus is een hiërarchische lijst van termen die toegang biedt tot de tienduizenden termen gebruikt door het KIK om documenten te beschrijven.

Voorbeeld: de term zetel is verbonden met een bredere term (hoger in de hiërarchie): de term meubel. Zetel heeft ook nauwere termen (lager in de hiërarchie), zoals stoel of schommelstoel.In een thesaurus kan men van de ene term naar de andere springen door op de term zelf te klikken. De kleine pijl omhoog toont een bredere (hogere) term, de kleine pijl omlaag toont een nauwere (lagere) term.
Opzoeking starten

Eens al uw criteria zijn ingevoerd, klik onderaan het scherm op “zoeken” en het systeem zal de documenten selecteren die overeenkomen met uw criteria.

Nieuwe opzoeking

Let op: bij de weergave van de zoekresultaten kan u de functie “vorige pagina” van uw browser niet gebruiken om terug te keren naar het zoekscherm. Gebruik de knoppen van het menu om de velden te wissen. U kan ook de knop “wis het formulier” gebruiken om het te resetten.

Opzoeking in één enkele, of in meerdere databases?

U heeft de keuze tussen een algemene opzoeking in drie onderling verbonden databases – Fototheek, Bibliotheeken Personen en Instellingen–, of een opzoeking in één enkele van deze databases. Als u enkel kunstwerken zoekt, enkel publicaties of enkel een persoon of instelling, selecteer dan vooraf de geschikte database.

1. Alle databases van het KIK

Deze opzoeking is nuttig voor een eerste benadering, om de bronnen van het KIK in een bepaald onderzoekdomein te leren kennen. Ze zal zowel de resultaten in de fototheek als in de bibliotheek tonen en u toegang bieden tot de identiteitsfiche indien uw opzoeking een persoon of instelling betreft. Simultaan zoeken in alle databases is enkel mogelijk met een algemene opzoeking. Zo kan men op eenvoudige wijze met een enkele opzoeking verschillende velden doorzoeken.

De verschillende zoeksleutels zijn:Wie: maker (kunstenaar, ambachtsman…), auteur (van een publicatie), persoon afgebeeld op een werk of in een reportagefoto, persoon geciteerd in een publicatie, verzamelaar, uitgever…

Voorbeeld:

Wie= Rubens: als resultaat krijgt u zowel de door Rubens geschilderde werken als een portret van Rubens door Van Dyck, of een boek over Rubens.

Wat: type van object (object is een generische term die ook op gebouwen slaat), object afgebeeld in een werk, evenement, instellling…

Voorbeeld 

Wat = karaf: als resultaat krijgt u zowel een karaf in kristal van Vonêche als een karaf afgebeeld op een 17de-eeuws schilderij of een catalogus van Val-Saint-Lambert met karaffen.

Waar: plaats van bewaring, productie, herkomst of tentoonstelling van een object, locatie van een landschap, van een natuurelement of van een gebeurtenis.

Voorbeeld 

Waar = Ciergnon: als resultaat krijgt u zowel gebouwen en objecten die zich in Ciergnon bevinden, als zichten op Ciergnon bewaard te Brussel of een artikel over Leopold I te Ciergnon.

Wanneer:datum, bijvoorbeeld van uitvoering van een kunstwerk of van publicatie van een boek. Een opzoeking op datum zowel in de fototheek als in de bibliotheek is niet nuttig voor de recente datums, tenzij ze wordt gecombineerd met een ander criterium.

Voorbeeld 

Wanneer=1850

Christelijke iconografie: vermits deze gegevens zowel personen als gebeurtenissen opleveren, is er een opzoeking met een andere sleutel nodig

Voorbeeld

De zoekterm ‘Martinus’ leidt zowel naar een beeld van Sint-Martinus als naar een tafereel: Sint-Martinus deelt zijn mantel met een bedelaar.

Vrije tekst: opzoeking in de niet-gestructureerde velden (titelvan een werk in de fototheek, of abstractsin de bibliotheekcatalogus). Deze opzoeking is minder rigoureus, maar geeft toch goede resultaten als u de gangbare benaming van een werk kent, of als een object is gebonden aan een bepaald gehucht, domein of heerlijkheid, plaatsen die niet (meer) overeenkomen met de huidige plaatsen

Voorbeelden:

De zoekterm Tancrémontleidt u naar de beroemde Christus van Tancrémont zonder dat u de plaats van bewaring hoeft in te geven (Pepinster).

Maredretlevert niet alleen de abdij op, maar ook de liturgische beeldobjecten die er werden geproduceerd.

2. De fototheek van het KIK

Object

De term ‘object’ is een algemene term voor de gefotografeerde werken en documenten. Een gebouw wordt dus ook ‘object’ genoemd in de fototheek van het KIK. Elk object heeft een eigen nummer, in navolging van het nummer van het nationaal personenregister.

Opzoeking

Algemeen zoeken

Zoals de opzoeking in alle databases, gebruikt de algemene opzoeking nauwere zoeksleutels.

De algemene opzoeking is een intuïtievere methode die vervolgens kan worden verfijnd (zie hieronder).

Per veld zoeken

Voor ervaren gebruikers zal dit type van opzoeking efficiënter zijn. Ze veronderstelt een betere kennis van de velden van de databases, maar geeft meteen al preciezere resultaten.

Resultaten verfijnen

Rechts van de resultaten ziet u een menu dat toelaat om de resultaten te filteren. Rolmenu’s geven voor elk veld de mogelijkheden aan om de opzoeking te verfijnen.

Het verfijnen van de resultaten is a priori vooral nuttig bij een algemene opzoeking. Maar wat uw keuze ook is, als u slechts één term invoert voor dewelke er honderden resultaten bestaan, zullen deze moeilijk analyseerbaar zijn.

Voorbeeld: Waar = Brussel.

Zowel de werken bewaard te Brussel, als de werken die er werden geproduceerd, afbeeldingen van Brussel in kunstwerken, etc. worden getoond. Verfijnen laat toe om te preciseren wat u zoekt en om de niet-pertinente resultaten te verwijderen.

Het verfijnen is erg handig als u objecten zoekt in een instelling waarvan u de exacte naam niet kent. U kan enkel op gemeente zoeken en vervolgens de instellingen bekijken die op deze gemeente werden gefilterd.

Voorbeeld: u weet dat een standbeeld wordt bewaard in een Antwerpse kerk, maar kent de exacte naam er niet van. U kan een eerste opzoeking uitvoeren met gemeente = Antwerpen EN object = beeld. In de lijst met instellingen zullen de kerken verschijnen, maar ook de kathedraal.

Het verfijnen toont u de verschillende mogelijkheden waaruit u kan kiezen. Bovenaan de pagina worden de achtereen toegepaste filters weergegeven. U kan er steeds een of meerdere verwijderen, en zo via trial and error verder zoeken, zonder van nul te moeten herbeginnen.

Voorbeeld: u zoekt een kunstenaar en verfijnt vervolgens op een museum, maar u vindt er niet het werk dat u zoekt. U kan de filter instelling verwijderen en eerder op objecttype filteren.

Aantal criteria

Als u een nieuwe gebruiker bentvan BALaT, gebruik dan niet teveel criteria, want één criterium zonder resultaten kan de hele zoekopdracht doen mislukken. Probeer eerst eenvoudige opzoekingen, die al zeer efficiënt kunnen zijn.

Opzoeking met ééncriterium

Een opzoeking op een enkel criterium neemt slechts enkele seconden in beslag. Zo krijgt u snel een beeld van de omvang van de resultaten, en kan u de opzoeking verfijnen door een nieuwe opzoeking uit te voeren met een bijkomend criterium. Een andere mogelijkheid is om de opzoeking te verfijnen via het menu rechts.

Zoek bijvoorbeeld enkel een gemeente of een naam van een kunstenaar of nog een objecttype, en kijk in de resultaten hoe de informatie verschijnt, zodat u vertrouwt geraakt met de database.

Voor een vervaardiger (kunstenaar, ambachtsman), voer enkel zijn familienaam in. Alleen enkele grote kunstenaars (vooral als ze veelvuldig werden gekopieerd, zoals Rubens of Murillo) zullen honderden resultaten opleveren. Vergeet niet om als volgt in te voeren: naam + komma + spatie + voornaam. Maak gebruik van de thesaurus: voer de eerste letters van de naam in en klik vervolgens op de knop met het boek.

Als u te veel resultaten bekomt kan u ze sorteren (zie hieronder) om ze te organiseren.

Opzoeking mettwee criteria

Voor het merendeel van de gemeenten, objecten of auteurs leveren twee criteria een overzichtelijk aantal resultaten op:

Voorbeeld:

vervaardiger= Jordaens EN gemeente = Antwerpen

iconografie = Apollo EN object = schilderij

gemeente= Aarlen EN materiaal = gietijzer

object = doopvont EN gemeente = Hermeton-sur-Meuse

Bij de verkregen resultaten vindt u gemakkelijk het object dat u interesseert.

Eens u zeker bent van de pertinentie van de termen die u gebruikt, kan u ze op efficiënte wijze combineren.

Resultaten sorteren

Als u een opzoeking doet naar een groot aantal objecten, gebruik je best de functie sorteren.

Als u bijvoorbeeld conservator bent van een museuminstelling, voer dan de naam van uw instelling in. De resultaten omvatten alle gefotografeerde werken. Het resultaat zal echter veel interessanter zijn indien u de resultaten ordent per objecttype en vervolgens per kunstenaar. Of per kunstenaar en vervolgens per datum. Als u lid bent van een kerkfabriek, orden op objecttype en vervolgens op datum. Dergelijke opzoekingen zullen u helpen om een inventaris te maken, of om de aanwezigheid van alle objecten in uw instelling te verifiëren.

Als u student bent en een thesis schrijft over de art nouveau-gevels, zullen verschillende manieren van sorteren elementen voor analyse naar voren halen: orden op auteur en vervolgens op datum; op stad en vervolgens op auteur; herbegin en wijzig de volgorde van sorteren om uw perceptie te diversifiëren.

Het sorteren van de resultaten helpt om evoluties op te merken (materialen, stijlen, vormen, technieken). We nemen het voorbeeld van de bruggen (objecttype = brug, orden op datum): dit zal de toepassing van steen onthullen, vervolgens van staal en ten slotte van beton. Hetzelfde geldt voor de carrière van een kunstenaar: invoeren van naam en sorteren op datum kan onthullen of hij een bepaalde techniek gebruikte, en vervolgens andere. Zo begon Jean-Baptiste Madou als lithograaf en werd hij later schilder.

Opzoeking op datum

U kan binnen een bepaalde periode zoeken, of op een precieze datum (vul slechts het eerste veld in). De resultaten, die best op datum worden gesorteerd, bevatten ook de objecten van dewelke de periode in de database de door u ingevoerde datum omvat.

Voorbeeld: als u 1853 invoert, zullen onder meer de objecten van de tweede helft van de 19deeeuw verschijnen, voor dewelke de periode in de database 1851-1900 is (anders gezegd, de objecten die niet exact konden worden gedateerd, maar waarvan de datum 1853 zou kunnen zijn).

Opzoeking optype, techniek of stijl

Het niet invoeren van een gemeentenaam laat toe om een ruimere opzoeking te doen. Dit leent zich voor de studie van een bepaald type van object, of de datering van een object dankzij vergelijkingselementen.

Voorbeeld: u kan de datum van een oud grafkruis niet lezen, maar het heeft een bijzondere vorm. U kan zoeken op objecttype = grafkruis, en sorteren op datum.

Opzoeking op iconografie

Alle door het KIK gefotografeerde objecten worden geïndexeerd volgens de afgebeelde motieven (persoon, rol van de persoon, dier, object, plant, ornament, gebeurtenis…). De online zoekmodule vereist echter geen kennis van deze verschillende velden van iconografische indexering vermits al deze velden worden bevraagd met de opzoeking iconografie.

Gezien het aantal objecten in de fototheek leveren zowat alle zoektermen resultaten op. De fototheek richt zich dus helemaal niet uitsluitend tot kunsthistorici.

Elke internetgebruiker zal documenten vinden in functie van zijn voorkeursonderwerp: zo kan een insectenkenner een opzoeking doen op vlieg, en door te sorteren op datum zal hij ontdekken hoe de vliegen in de loop der tijd werden afgebeeld, onder meer in de stillevens uit de 17deeeuw of op 19de-eeuwse keramiek. Een psychiater zal afbeeldingen van de waanzin in de middeleeuwen of in de renaissance terugvinden. Een leerling die een werk over Karel V moet maken kan het illustreren met tal van werken (portretten, gebeurtenissen).

Het veld iconografieleent zich om afbeeldingen te vinden van personen in functie van verschillende kenmerken: de leeftijd (kind, grijsaard…), de huidskleur of nationaliteit (zwart, Chinees), een adellijke titel (prins, koning), het religieuze ambt (paus, abdis), bepaalde ziekten (lepreus) of types (roker, dronkaard), het beroep (marskramer, kantwerkster).

Een iconografische opzoeking kan onder meer worden uitgevoerd in de christelijke iconografie, tevens nuttig voor tal van domeinen van profane opzoekingen: als u geïnteresseerd bent in afbeeldingen van torens, zal u er vinden in de afbeeldingen van Sint-Barbara, wiens attribuut een toren is. Een hertenliefhebber zal afbeeldingen van Sint-Hubertus bestuderen en een hondenliefhebber die van Sint-Rochus van Montpellier. Een botanicus zal ontdekken dat de lelie het attribuut is van Sint-Jozef. De abstracties, allegorieën en personificaties zijn ook zeer uiteenlopend (Duif van de Heilige Geest, voorzichtigheid, caritas, etc.).

Vergeet niet dat indien u het object zelf en zijn afbeeldingen zoekt, u de algemene opzoeking van de fototheek kan gebruiken.

Ten slotte mag men niet vergeten dat het KIK duizenden reportagefoto’s bezit van het culturele leven in België, onderverdeeld in twaalf thema’s: dieren, astronomie, ceremonieën, koninklijke familie, flora, folklore, oorlog, beroepen, portretten, spektakels, sport, voertuigen.

Geografische weergave

Door op de kaart te klikken ziet u de bewaarplaatsen van de objecten in de resultaten van uw opzoeking (in een eerste fase alleen die in België).

Deze weergave kan zeer nuttig zijn voor de onderzoeker die het werkgebied van een architect zal ontdekken, de locatie van grafstenen van een familie – een grote troef voor genealogen! – de grotere aanwezigheid van panoramisch behangpapier in Wallonië dan in Vlaanderen, terwijl de aanwezigheid van windmolens zich dan weer concentreert ten noorden van Samber en Maas. Deze lokalisatie is uiteraard vooral nuttig voor onroerende goederen: romaanse kapellen, art deco-woningen, bouwwerken en monumenten (bruggen, fonteinen…).

Maar ze is tevens nuttig voor roerende goederen, voor organisatoren van geleide bezoeken die thematische bezoeken voorbereiden: instellingen met neoklassiek meubilair, hedendaagse kunst, etc., of voor een onderzoeker die een studiereis rond een bepaalde kunstenaar plant.

Aantal resultaten

De resultaten verschijnen standaard per 24 op het scherm. U kan dit aantal aanpassen (50, 100 of 200).

Als uw opzoeking geen enkel resultaat oplevert, kan dit drie redenen hebben:

- Geen enkel document dat overeenkomt met uw criteria werd gefotografeerd door het KIK;

- De fiches van de documenten die overeenkomen met uw criteria werden nog niet ingevoerd. De digitalisering is lopende (zie documentatie).

- De wijze waarop u de criteria heeft ingevoerd is niet helemaal conform. We willen u vragen om de bovenstaande tekst aandachtig te herlezen.

Koos u het juiste veld om uw criterium in te voeren? Heeft u termen gebruikt die toepasselijk zijn? (Vergeet niet dat er lijsten zijn om u te helpen). Heeft u rekening gehouden met de tweetaligheid van de database?


Als u twijfelt, aarzel dan niet om ons een email te sturen waarin u uitlegt welke opzoeking geen resultaten oplevert. We geven u graag advies.

Als de documenten bestaan maar nog niet elektronisch werden ingevoerd, zullen we dit preciseren per mail. U bent tevens welkom in de leeszaal van onze fototheek waar de volledige verzameling fotoafdrukken raadpleegbaar is en waar documentalisten u raad kunnen geven.3. De bibliotheek van het KIK

De zoekmodule in de bibliotheek is maar een voorlopige versie (de standaardmodule van ADLIB).

4. Personen& Instellingen

Deze thesaurus centraliseert alle informatie over personen en instellingen afkomstig van de verschillende databases van het KIK. Sinds ze onderling verbonden zijn, beschikken deze databases over dezelfde consultatielijsten.

Er moet niettemin nog veel werk worden geleverd om alle dubbele informatie te verwijderen. We danken u bij voorbaat voor alle suggesties ter verbetering van deze thesaurus.

Help ons u te helpen!

Als u bij een opzoeking op een ‘vreemde eend’ stoot, gaat dit wellicht om een fout bij het invoeren van de database (in de datum, beschrijving, toeschrijving, etc.). Aarzel niet om ons hierop te wijzen. In anderhalf miljoen fiches is het onvermijdelijk dat er hier en daar een fout in sluipt: uw hulp is zeer kostbaar om ze op te sporen. We danken u bij voorbaat. Deze tool is eerst en vooral voor u bestemd en we moeten hem samen verbeteren.

Als u twijfelt over de in te voeren termen kan u ons een mail sturen met het onderwerp van uw opzoeking. We kunnen u dan uitleggen op welke manier u het best resultaten krijgt.

Één adres: balat@kikirpa.be

De toekomst van BALaT: een participatieve tool, gevalideerd en gestructureerd door experts in de kunstgeschiedenis!

De omvang van de databases van het KIK – meer dan een miljoen negatieven, meer dan 50 000 werken in de bibliotheek, 200 000 personen en instellingen – en hun structurering tot één krachtige relationele database, doorzoekbaar met een gebruiksvriendelijke interface, vormt een stevige basis.

Op deze tool zullen binnenkort andere tools worden geënt, ontwikkeld door het KIK en zijn partners.

Binnenkort volgt ook de digitalisering van het catalogusgedeelte van de bibliotheek met de werken verworven voor 1998, niet minder dan 100 000 fiches!

Velden van de database van de fototheek

Hieronder vindt u voor elk van de velden:

- een beschrijving van de inhoud

- een beschrijving van hoe u de criteria kan invoeren

- voorbeelden

Administratieve gegevens

Gemeente

In dit veld kan u de bewaarplaats van het object invoeren. Dit dient steeds de naam van de gemeente zelf te zijn, en niet die van de entiteit waarvan het deel uitmaakt na een fusie.

Voorbeeld: voor de gemeente Kessel-Lo, deel van fusiegemeente Leuven, moet u Kessel-Lo invoeren en niet Leuven.

Voer de gemeentenaam in in de taal van het gewest.

Voorbeelden: Gent en niet Gand, Monsen niet Bergen.

Voor hetHoofdstedelijk Gewest en zijn 19 gemeenten voert u best eerst Brussel in, en in een nieuwe opzoeking Bruxelles.


Als u een afbeelding van een gemeente zoekt – algemeen zicht, luchtgezicht, rivier, vijver, etc. – zonder specifieke instelling, moet u de naam van de gemeente invoeren in het veld gemeente en Aspect in het veld instelling. Deze opzoeking is onder meer nuttig om foto’s van landschappen terug te vinden.

Instelling

In dit veld kan u de naam van de instelling invoeren in dewelke het object wordt bewaard.

Voorbeelden: Collections de la Province du Hainaut, Kerk Sint-Martinus, Institut agronomique, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Voor de collegiale kerken dient u ‘kerk’ in te voeren vermits collegiale geen officiële term is, terwijl u kathedraal moet invoeren voor de bisschoppelijke kerk van een diocees.


Objectnummer

Uniek nummer van een object, toegekend door het KIK, dat wordt beschouwd als het “nationale nummer” van een object.

Negatiefnummer

De beginletter van het negatiefnummer duidt zijn formaat aan (zie bestelling van documenten). Als u alleen geïnteresseerd bent in kleurenafbeeldingen, voer dan"K*" of "G*" of "X*" of "Y*" of "Z*" in als negatiefnummer. U krijgt dan alle objecten waarvan er kleurenfoto’s bestaan. Let op: de weergave van de beknopte fiche geeft in het klein een totaalaanzicht van het object. Het is dus mogelijk dat deze thumbnail een zwart-wit foto is. In dit geval moet men klikken op “Alle gerelateerde foto’s van dit object” om de kleurenfoto’s weer te geven.
Dit is slechts tijdelijk: een nieuwe zoekmodule per type van foto is binnenkort beschikbaar.


TECHNISCHE GEGEVENS

Objectnaam

Voer de objectnaamin:

Voorbeelden: altaar, lepel, venster, fresco, lamp, spiegel, schilderij, beeld, vaas…

Als u landschappen zoekt kan u in het veld objectnaam termen invoeren zoals rots, rivier, vijver, weiland, korenveld…

Materiaal

Voer het materiaal in waaruit het object is vervaardigd:

Voorbeelden: albast, mahonie, arduin, zilver, bakeliet, hout, aardewerk, diamant, ijzer, papier, steen, schildersdoek…

Techniek

Voer de techniek in die werd gebruikt om het object te vervaardigen. Als de techniek het resultaat is van een handeling, gebruik dan het voltooid deelwoord van het werkwoord.

Voorbeelden: verzilverd, geslagen, geborduurd, gebronsd, geciseleerd, gebakken, getekend, verguld, gesmeed, geschilderd, gepolychromeerd, gebeeldhouwd…

In de andere gevallen, gebruik de courante naam:

Voorbeelden: kant, aquatint, lijnets, steenets, graffiti, linoleumsnede…Voer in geval van twijfel enkel de beginletter van de term in. Raadpleeg vervolgens de thesaurus en maak uw keuze.

Historische gegevens

Vervaardiger

Voer de familienaam van de vervaardiger in en raadpleeg vervolgens de lijst (de koppeltekens in samengestelde voornamen worden weggelaten). Bij samengestelde familienamen worden voorvoegsels als “van” en “de” weergegeven aan het begin van de naam.

Voorbeelden: Van de Velde, De Saedeleer, D'Ilona...

Let op: Als u een opzoeking doet naar een kunstenaar zal u tevens “kopie van”, “school van”, “naar” in uw resultaten vinden. Wees dus niet verbaasd als een opzoeking over Rubens schilderijen uit de 18deen 19deeeuw oplevert! Lees de volledige fiches van elk van de objecten aandachtig om te ontdekken in welke hoedanigheid de auteur wordt vermeld. Anonieme auteurs worden vermeld onder de benaming “onbekend”.

Periode

De datum van uitvoering van een object werd als volgt ingevoerd in de database: begindatum-einddatum. Wanneer er geen informatie beschikbaar is over de datum, wordt de datum van geboorte en overlijden van de kunstenaar weergegeven, voor zover die gekend zijn.

De niet-gedateerde landschappen en gezichten verschijnen bovenaan de lijst.

Titel

Het gaat om een vrij veld: er is geen lijst waaruit u kan kiezen. Als u twijfelt over de exacte titel van het kunstwerk kan u een betekenisvol woord uit de titel invoeren:

Voorbeeld: Titel = aanbiddingzal zowel "Aanbidding der Wijzen" als resultaat tonen als "Aanbidding der herders".

U kan meerdere termen invoeren om de opzoeking te verfijnen.

Voorbeeld: Titel = Martinus bedelaargeeft als resultaat Sint-Martinus deelt zijn mantel met een bedelaar.

Voor betere resultaten raden we aan om de iconografische velden te gebruiken, die wel zijn vergezeld van lijsten.

Stijl

Voer de naam van de stijl in.

Voorbeelden: romaans, gotiek, barok...

Productieplaats

Voor België moet de naam van de productieplaats worden ingevoerd in de taal van het gewest.

Voorbeelden: Gent en niet Gand, Monsen niet Bergen...

De "productieplaats" omvat niet alleen gemeentes, maar ook grotere gebieden of historische benamingen.

Voorbeelden: Maasland, Vlaanderen, Brabant, Zuidelijke Nederlanden...

Herkomst

U kan ofwel op gemeente zoeken, ofwel op de naam van de voormalige bezitter. De herkomst zal als volgt worden geformuleerd: Naam, Voornaam[gemeente]

Voorbeelden: Voer Jauchelette ofabbaye de la Ramée in om een object te vinden waarvan de herkomst de abbaye de la Ramée te Jauchelette is.

ICONOGRAFISCHE GEGEVENS

Een opzoeking in het veldiconografie zoekt automatisch in alle hieronder vermelde categorieën.

Persoonsnaam

U kan bijvoorbeeld namen van christelijke personages invoeren:

- Personages uit het Oude en het Nieuwe Testament. Ze moeten worden ingevoerd in hun traditionele benaming:

Voorbeelden: God de Vader, O.L. Vrouw met Kind, O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, Christus Zaligmaker…

- Heiligen. Let op! U dient de woorden “heilige” of “H.” niet in te voeren.

Voorbeeld: Hubertus, Lambertus, Martinus…

De lijsten kunnen u helpen om de volledige naam van de heilige te vinden:

Voorbeeld: Rochus van Montpellier, Lambertus van Luik, Martinus van Tours…

Gebruik de lijst om de correcte heilige te selecteren indien er meerdere heiligen zijn met de ingevoerde voornaam.

Voorbeeld: Indien u op zoek bent naar de heilige Theresa, gaat het om Theresa van Avilla of om Theresa van Lisieux?

Abstractienaam

U kan verschillende types van abstracties invoeren:

- Traditionele personificaties.

Voorbeelden: rechtvaardigheid (vrouw met zwaard en weegschaal), hoop, kracht…

- Symbolen van het christendom.

Voorbeelden: pelikaan voedt zijn jongen, duif[symbool H. Geest]...

- Spreekwoorden en gezegden.

Voorbeeld: paarlen voor de zwijnen werpen...

Abstractietype

Voer het abstractietype in.

Voorbeelden: personificatie, historisch tafereel…

Gebeurtenisin het christelijk geloof

U kan de volgende scènes invoeren: scènes uit het leven van heiligen en van personages uit het Oude en Nieuwe Testament.

Deze scènes kunnen op twee manieren worden ingevoerd. Voor de vaakst afgebeelde scènes waarvoor een geijkte benaming bestaat, wordt deze gebruikt.

Voorbeelden: Geboorte van Christus, Aanbidding der Wijzen, Offer van Melchisedek, Prediking van Franciscus aan de vogels, Wijding van Lambertus van Luik, etc.

Als de scène daarentegen minder bekend is, voer dan de naam van het personage in, gevolgd door [tafereel].

Voorbeeld: Johannes de Evangelist[tafereel]…

Let op: Indien u alle afbeeldingen van een christelijk personage zoekt, zowel degene waarin hij gewoon wordt afgebeeld als die in een scène, kan u te werk gaan zoals in het onderstaande voorbeeld, waar wordt gezocht naar alle afbeeldingen van Sint-Maarten.

Voorbeeld: naam (christelijke iconografie) = Martinus van Tours OF gebeurtenis (christelijke iconografie) = Martinus de Tours

Zo krijgt u zowel de afbeeldingen van de personages op zich, als van de scènes. Sommige documenten kunnen beide bevatten, zoals een retabel met een beeld van Sint-Martinus als bisschop en een scène waarin Sint-Martinus droomt van Christus die de mantel draagt die hij had gedeeld.

Deze opzoeking is op dit ogenblik nog niet exhaustief: ze functioneert volgens het principe van de rechtertruncatie (zie supra); niet opgenomen in de resultaten zijn de scènes waarmee de benaming niet begint met de naam van het personage.

Attribuut

De attributen zijn de herkenbare tekens die toelaten om een heilige of een mythologisch of christelijk personage te identificeren.

Voorbeelden: hert, sleutel, toren, kelk…

Eigennaam

U kan ook namen van personen, families, profane of religieuze personages invoeren. Voor de samengestelde namen worden de voorzetsels in tegenstelling tot het veld namen van auteurs, aan het einde geplaatst.

Voorbeelden: Mérode, Antoine de;Audenrode, de;Four, du...

Voor pausen en personages van regerende families dient men hun voornaam in te voeren.

Voorbeelden: Lodewijk van Nevers, Clemens XIV[paus], Ernest van Beieren[prins-bisschop\personage], Augustus = Augustus[keizer\personage]…

Rol van persoon

U kan ook afbeeldingen met personen opzoeken aan de hand van hun:

- beroep, functie, rang of titel.

Voorbeelden: advocaat, abt, paus, kolonel, markies…

- fysieke eigenschappen of herkomst.

Voorbeelden: kind, bejaarde, bultenaar, verlamde, Spanjaard...

Type van gebeurtenis

U kan afbeeldingen met een algemeen type van gebeurtenis opzoeken.

Voorbeelden: doopsel, huwelijk, bloemenmarkt, schipbreuk...

Naam van gebeurtenis

U kan afbeeldingen van historische gebeurtenissen opzoeken. Scènes met historische personages kunnen op twee manieren worden opgevraagd. Bekende scènes kunnen worden opgevraagd onder hun courante benaming.

Voorbeelden: Doopsel van Clovis, Belegering van Turnhout...

Als een scène echter weinig bekend is, kan u de naam van het betrokken historische personage invoeren.

Voorbeelden: Augustus[keizer\tafereel](het volstaat om Augustus in te voeren).

Zo krijgt u zowel alle afbeeldingen van het personage op zich, als het merendeel van de scènes (degene die beginnen met de naam van de persoon). Sommige documenten kunnen beide bevatten.

Deze opzoeking is op dit ogenblik nog niet exhaustief: ze functioneert volgens het principe van de rechtertruncatie (zie supra); niet opgenomen in de resultaten zijn de scènes waarmee de benaming niet begint met de naam van het personage.

Voorbeeld: Kroning van Karel Vzal niet tussen de resultaten verschijnen.

Activiteit

U kan afbeeldingen met een bepaalde handeling opzoeken. U dient de handeling steeds in te voeren in de infinitief.

Voorbeelden: trekken, zingen, denken, wandelen...

Objecttype

U kan afbeeldingen met een bepaald object opzoeken.

Voorbeelden: mantel, kerk...

Indien een object ook een eigennaam heeft (wat vaak het geval is bij gebouwen), zie hieronder.

Objectnaam

U kan de eigennaam van een bepaald object invoeren. Dit is vaak bruikbaar voor gebouwen. U dient als volgt in te voeren: naam van de gemeente, naam van het gebouw.

Voorbeelden: Braine-le-Comte, Eglise Saint-Géry; Dinant, Château de Bouvignes, Liège, Perron; Mons, Faculté polytechnique; Namur, Passerelle du Grognon, Waterloo, Leeuw van Waterloo...

Voor België wordt de naam vermeld in de taal van de het gewest waarin het gebouw zich bevindt.

Plaatstype

U kan het type van plaats invoeren dat is afgebeeld op een object.

Voorbeelden: waterval, kerkhof, straat, weide, rivier, dorp…

Plaatsnaam

U kan namen van bekende plaatsen invoeren die zijn afgebeeld op een object.

Voorbeelden: Brugge, Mons, Tournai...

Voor België dient men de naam in te voeren in de taal van het gewest waar de plaats zich bevindt.

Plant

U kan afbeeldingen van planten opzoeken.

Voorbeelden: lelie, dahlia, ui...

Dier

U kan afbeeldingen van dieren opzoeken.

Voorbeeld: hert, hond, vogel...

Frequently asked questions


1. Werden alle negatieven van de fototheek ingevoerd in de databank?

Driekwart van onze verzamelingen is ingevoerd. Dagelijks verschijnen er nieuwe foto’s online. Alle foto’s (afdrukken op papier) kunnen worden ingekeken in de leeszaal van de infotheek.

http://www.kikirpa.be/NL/246/447/Infotheek.htm

2. Mag ik een foto downloaden en gebruiken?

Ja. Alle foto’s van de online fototheek kunnen gratis worden gedownload. Voor elk gebruik moet echter een aanvraag gebeuren met betrekking tot het reproductierecht.

http://www.kikirpa.be/NL/103/211/Droits+de+reproduction.htm

3. Hoe vind ik het oeuvre van een kunstenaar?

Voer enkel de eerste letters in van de familienaam van de kunstenaar in het veld ‘Vervaardiger’. U kan de exacte naam vervolgens kiezen in het rolmenu. De andere velden van het formulier moet u niet invullen.

4. Hoe vind ik een object dat in een museum wordt bewaard?

Voor een maximum aantal resultaten, voer het type van object in en de gemeente waar het museum gelegen is. De naam van het museum is niet verplicht. Bijvoorbeeld:

Gemeente: Lovenjoel
Type van object: schilderij

De resultaten kunnen door middel van het menu rechts van de afbeeldingen worden verfijnd volgens verschillende criteria: instelling, techniek, vervaardiger…

5. Hoe vind ik een object dat in een kerk wordt bewaard?

Voer het type van object in en de gemeente waar de kerk gelegen is. De naam van de kerk is niet verplicht. Bijvoorbeeld:

Gemeente: Boutersem
Type van object: kelk

De resultaten kunnen door middel van het menu rechts van de afbeeldingen worden verfijnd volgens verschillende criteria: instelling, techniek, kunstenaar…

6. Hoe kan ik op iconografie zoeken?

Met behulp van de functie ‘Per veld zoeken’ kan u het type van iconografie preciseren:

  • Iconografie personen: is nuttig om portretten, wapenschild, of de rol van een persoon. te vinden. Voer de familienaam van de persoon in en kies de juiste persoon in het rolmenu. Bijvoorbeeld: Magritte, René, Spaanse, koetsier, kind….
  • Christelijke iconografie: is nuttig om bijbelse figuren en taferelen te vinden. Bijvoorbeeld: Madonna en Kind, Aanbidding der Wijzen, Judith.
  • Iconografie: algemene term die niet gebonden is aan personen, noch aan de Christelijke iconografie. Bijvoorbeeld: een dier, een object, een landschap,.

7. Waarom geeft mijn opzoeking geen resultaten?

Er zijn vier mogelijke redenen:

  • U heeft een fout gemaakt. Gebruik de thesaurus.
  • U heeft teveel velden ingevuld. Als een van de criteria geen resultaten geeft, geldt dit voor alle criteria. Vul minder velden in en probeer opnieuw.
  • Het KIK heeft nog geen foto’s van dit werk.
  • De foto’s van dit werk zijn nog niet ingevoerd in de databank.

Als u hulp wilt voor uw opzoeking, contacteer ons : infotheek@kikirpa.be 02/739.67.54

8. Als een object is ingevoerd in de databank, bestaan er dan nog bijkomende foto’s van?

Neen. Eens een object is ingevoerd, verschijnen alle foto’s ervan in onze databank

9. Worden de radiografieën, infrarood reflectografieën en technische foto’s ingevoerd in onze databank?

Neen. Deze beelddocumenten worden gearchiveerd in de interventiedossiers van het KIK en niet in de databank van de fototheek. Deze dossiers kunnen enkel op afspraak worden ingekeken. Stuur een email naar: dossiers@kikirpa.be

10. Hoe kan ik weten of er van een bepaald object een interventiedossier (kunsthistorisch advies, staat van bewaring, voorstudies, conservatie-restauratiedossiers) bestaat?

Als er een dossier bestaat, verschijnt het nummer ervan in de fiche van het object. Deze dossiers kunnen enkel op afspraak worden ingekeken. Stuur een email naar: dossiers@kikirpa.be

11. Kan ik van een zwart-witfoto een versie in kleur bestellen?

Neen. Als de databank enkel zwart-witfoto’s bevat van een object, kunnen we er geen reproducties in kleur van leveren.

12. Wat is het verschil tussen objectnummer en negatiefnummer?

Het objectnummer is het identificatienummer van een kunstwerk. Het negatiefnummer is het identificatienummer van een foto. Voor één enkel objectnummer kunnen er meerdere negatiefnummers bestaan.

13. Wat moet ik doen als een negatief niet gescand is, of als de scan niet correct verschijnt?

Stuur een email met vermelding van het negatiefnummer naar: infotheque@kikirpa.be