Disclaimer


Nederlands

De informatie in BALaT is afkomstig van bronnen of opinies met uiteenlopende waarden en belangen. Gezien de enorme hoeveelheid aan behandelde gegevens werd de informatie niet systematisch wetenschappelijk gevalideerd door het KIK. Ze zal in de mate van het mogelijke worden aangepast in functie van de kennisevolutie. Elk voorstel tot correctie die het KIK zou helpen om de vorm en inhoud van BALaT te verbeteren zal grondig worden bestudeerd. Aarzel niet om uw opmerkingen en suggestie te sturen naar balat @ kikirpa.be

Français

Les informations reprises dans BALaT relèvent de sources ou d'opinions de valeurs et d'intérêts divers. Elles n'ont pas systématiquement reçu la validation scientifique de l'Institut vu l’importante quantité de données traitées. Dans la mesure du possible, elles sont adaptées en fonction de l'évolution des connaissances. L’IRPA considérera avec la plus grande attention toute proposition de correction qui lui permettrait d’améliorer la forme et le contenu des notices de BALaT. N'hésitez pas à envoyer vos remarques et suggestions à l'adresse balat @ kikirpa.be

English

The information in BALaT is based on sources or opinions that differ in quality and cover diverse fields of interest. Since vast quantities of data are treated, not all the information has been validated by the KIK-IRPA. It will be adapted as much as possible as knowledge evolves. Every suggestion that could help the KIK-IRPA to improve the form and content of BALaT will be considered attentively. Don't hesitate to send your remarks and suggestions to balat @ kikirpa.be