Belgium's art history in a single click, nearly 650 000 free downloadable photos

Welcome to BALaT, the search engine of KIK-IRPA's databases.
First visit?

M139738 Twee kostuumstudies
M139493 Studie voor 'De laatste wilbeschikking van koning Willem II'
M139693 Studie voor 'De school van Raphaël'
M139759 Standbeeld van J. Jordaens
M139760 Standbeeld van Artus Quellinus
M139606 Het avondgebed
M153607
B168014 Het Kasteel van Antwerpen in 1831